/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Ürünlerimiz

ENSEMBLE Performans Yönetimi

Süreç modelleyici ile oluşturulmuş süreç haritalarının web ortamında paylaşımı ve süreç performans göstergelerinin güncel durumunun izlenmesini sağlayan internet tabanlı bir süreç yönetim ortamıdır. Süreç Yöneticisi modülü ile süreç haritaları eğitim ve görev değişikliklerinde de kurum içi oryantasyon amacıyla kullanılabilmektedir. Süreç Yöneticisi eğer ilişkilendirilmiş ise, süreç faaliyetlerinin gerçekleştirildiği web tabanlı uygulamaların başlatılması için bir ara yüz olarak da kullanılabilmektedir.

Kullanıcılar süreçler ile her türlü bilgi ve dokümana süreç yöneticisi üzerinden ulaşabilmekte, isterlerse web tabanlı olmak koşuluyla süreçlere atanmış iş akışlarını (workflow) başlatabilmekte veya tanımlanmış kurumsal uygulamalara ulaşabilmektedir. Yine süreç yöneticileri, sorumlu oldukları süreçlerle ilgili performans göstergelerinin durumunu dönemsel bazda grafiksel olarak izleyebilmektedir.

Sistem süreç performans göstergelerinin, hedefleri de dikkate alarak, belirlenmiş uyarı ve alarm eşiklerini otomatik olarak kontrol etmekte, rakipler veya sektörün tanımlanmış performans seviyeleri ile süreç performans seviyesini mukayeseli olarak görmeyi sağlayabilmekte, veri giriş sorumluluklarını hatırlatabilmekte ve gerektiğinde süreç veya gösterge sorumlularını e-mail ile uyarabilmektedir.


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN