/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Ürünlerimiz

ANASAYFA
DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

Kurum dahilinde oluşturulan ve farklı kullanıcılar tarafından kullanılan değişik tür ve kategorideki tüm kayıt, evrak, form ve dokümanların yaşam döngüleri boyunca sistematik olarak elektronik ortamda güvenli bir şekilde kullanılması, saklanması ve yönetilmesi amacı ile  kurumsal içeriklerin yönetileceği Döküman Yönetim Sistemi’ ne ihtiyaç bulunmaktadır.

Söz konusu döküman yönetimi kapsamında, iş akışı ve form yönetimi, kurumsal iş süreçlerinin ve döküman hareketlerinin dinamik iş akışları üzerinden yürütülüp, yönetsel formların dijital ortamda tasarlanıp, kullanıma sunulması ve izlenebilmesi planlanmaktadır.

Sistem içerisinde, genel olarak görev atama, belge onaylama, durum bilgilendirme, mesajlaşma, gecikmeleri uyarma ve raporlama özellikleri yer alacaktır.

Yapılandırılmamış bilgilerin ve dokümanların çoklu-kullanıma imkan veren elektronik bir ortamda, tek noktadan, kolay erişilebilir bir biçimde kullanılması, şirket içi iletişim ortamında bilginin en etkin şekilde kullanımına imkan verilmesi, verimli bir ofis yaratılması, ortak çalışmalarda kullanılan tüm dokümanların kolay bulunur, kolaylıkla güncellenir, hızla erişilebilir ve paylaşılabilir olması hedeflenmektedir.

Bununla birlikte dokümanların kağıda basılması, kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masrafların en aza indirgenmesi ile de verimlilik beklenmektedir.

Verimliliği ve etkinliği arttırmanın bir sonraki aşamasında da doküman yönetiminin ana iş uygulamaları ile entegrasyonu yer almaktadır.

Söz konusu döküman yönetim sisteminin ana içeriği  aşağıda özetlenmiştir;

 • Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyonu
 • Mühendislik Döküman Yönetimi
 • Süreç Yönetimi, Performans ve Balance Score Card
 • Tetkik Modülü
 • Döfi Yönetimi
 • Öneri Yönetimi
 • İş Takip Uygulaması
 • Genel Aksiyon ve YGG
 • Gelen Giden Evrak Yönetimi
 • Olay Bildirimi
 • Risk Modülü (FMEA-ISG, vb)
 • Eğitim
 • Cihaz Yönetimi ve Kalibrason
 • Kurumsal Uygulamalar
 • Dış Müşteri Şikayetleri

Yazdır  l 
Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN