/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Ürünlerimiz

QDMS
QDMS Faydaları

Doküman Yönetimi:

 • Tek bir personel çok dilli bir şekilde kuruluşunuzun tüm dokümantasyonunu yönetebilecek.

 • Tüm kullanıcılar hiçbir insan müdahalesi olmadan 0 hata ile son revizyon dokümana ulaşabilecek.

 • Dokümanlar hiçbir personele ihtiyaç duymadan birbiri ile iletişim kurabilecek. Hangi dokümanların revize olması gerektiğini sistem kendisi atayabilecek.

 • Personelin okunan dokümanları anlayıp anlamadığı otomatik olarak değerlendirilebilecek.

 • Hiçbir personele ihtiyaç duyulmadan sistem iş atamalarını otomatik kendisi oluşturup ilgili kişinin iş kalemleri listesine ekleyebilecek.

 • Yapılmayan veya geciken işleri herhangi bir personele gerek duyulmaksızın üst amirlere bildirilecek.

 • Entegre yönetim sistemi kağıt kullanımında %100 tasarruf sağlanacak.

 • Doküman onay, görüş ve yayın süreçlerinde %99 adam/zaman tasarrufu sağlanacak.

 • Yanlış dokümanın yanlış personele gönderilme riski %0 olacak.

 • Yetkisiz personelin ilgili doküman ulaşma riski %0 olacak.

 • İlgili kişilerin görüşleri alınmadan süreçlerin ilerime riski %0 olacak.

 • Manuel veya otomatik olarak oluşturulan görevlerin yapılmama veya gecikme oranlarını anlık olarak görüntülenebilecek.

 • Görevlerin unutulması ve eksik yapılması atlanması risk %0 olacak.

 • Tüm dokümantasyonlar adında veya içindeki konularına göre arandığı takdirde 30 saniyede görüntülenebilecek.

 • Geçmişte yapılan toplantılara katılımcı bazında, konu bazında, alınan karar bazında, tarihleri bazında istenen bilgilere 30 saniye içerisinde ulaşılabilecek.

 • Hard copy olarak saha bulunan dokümanlar varsa, bunların kaçıncı revizyonlarının kimde olduğu bu dokümanların hangi ortamda nasıl tutulduğuna anlık olarak erişilebilecek.

 • Bir dokümana aynı anda çok farklı dillerde kullanıcı kendi ana dilinde erişim sağlayabilecek.

 • Hiçbir asistana ve ön hazırlığa gerek duymaksızın 24 farklı raporunu sınırsız template seçeneğiyle 30 saniye içerisinde görüntüleyebilirsiniz.

 • Tüm kalite yönetim sistemleri tek bir sistemden tek bir kişiyle yönetilebilecek.

 • Kuruluşunuzun tüm dış kaynaklı dokümanların tek bir merkezden yönetildiği gibi bu dokümanlara ilişkin var olan tüm sorumluluklar güvence altına alınacak. Bu sorumlulukların unutması, gözden kaçması ve gerekliliklerinin yapılmaması olanaksız hale gelecek.


 

Dış Müşteri Şikayetleri:

 • Tüm dış müşteri şikayetlerini güvence altına alınır.

 • Dilediğiniz zaman dilimi içerisinde şikayet bazında, şikayete sebep olan personel departman, tarih, tekrar eden şikayet vs. bazında şikayetleri kategorilendirilebilir.

 • Şikayet ve şikayeti çözümleme süreçleri tamamen sayısallaşacağından bu süreçler arası adam zaman maliyetleri sıfırlanır.

 • Şikayetlerin çözümlenmemesi atlanması riski %0'a iner.

 • Kurumda şikayet farkındalığı ve çözüm odaklı yaklaşım hassasiyeti maksimum boyuta gelir.

 • Anlık olarak tüm şikayet süreçleri izlenir. (İlk şikayet bildiriminden, şikayetin kapatılması ve şikayet kapatma aksiyonlarının etkinliğine kadar.) Bunun için hiçbir ön hazırlık çalışmasına ve asistanlık hizmetlerine gerek duyulmaz.

 • 9 farklı kategoride sınırsız template da rapor türetebilir, bunların otomatik olarak istenen pozisyonlara istenen periyotlarda ulaşması sağlanır.

 • Bu şekilde operasyonel mükemmelliyet sağlanak 0 müşteri şikayeti hedefi için gerekli altyapı tamamlanmış olur.


 

Düzeltici Önleyici Faaliyetler:

 • Kuruluşunuzun içerisindeki tüm düzeltici ve önleyici faaliyetler güvence altına alınır.

 • Tekrar eden uygunsuzluklar anında bildirime düştüğünden, uygunsuzlukların tekrar etmesi önlenir. Uygunsuzluk adam/zaman/maliyetleri sıfırlanır.

 • İstenen periyotta kuruluşunuzda oluşan düzeltici ve önletici faaliyetlerin kurum bütçesine oluşturduğu maliyetler izlenebilir.

 • Uygunsuzların oluşturduğu maliyet ve prestij kayıpları; Departman, süreçler, personel bazında görüntülenebilir. Bu şekilde hata kök sebeplerine anında ulaşılarak, en ideal aksiyon planlamaları yapılabilir.

 • Kuruluşunuzun uygunsuzluk faaliyetleri ile ilgili 10 farklı kategoride sınırsız template de rapor türetebilir, bunların otomatik olarak istenen pozisyonlara istenen periyotlarda ulaşması sağlanır.


 

Denetim :

 • Tüm standartlar bazında ayrı ayı denetim yapılabilir.

 • Tüm denetim bulgularına ilişkin otomatik uygunsuzluk açılabilir. Bu sayede tüm bulgular güvence altına alınır. Operasyonel mükemmelliyet için gerekli altyapı hazır hale gelmiş olur.

 • İş süreçleri, personel, departmanlar, kuruluşunuz bazında yıllara göre denetim puanları ve performansları takip edilebilir.

 • Denetim ekiplerinin tekrar tekrar soru listesi hazırlanması, puan ağırlıklarının hazırlanması, denetçi atamalarını, denetlenen birimlere ilişkin gerekli doküman ve bildirim mailleri hazırlamasına buna ilişkin asistanlık faaliyetlerinin yürütülmesine gerek duyulmaksızın QDMS bir sonraki denetim süreçlerini otomatik kendi hatasız başlatır ve ilgili tüm personel ve departmanlara gerekli bildirimleri yapar.

 • QDMS en kadar denetim sürecini kimin hangi görevlerle hangi departmanda gerçekleştirilmesi gerektiğini bilir bu duruma göre tüm süreçleri denetim ekibine gerek duymaksızın kendisi sürdürür.


 

Aksiyon Yönetimi:

 • Kuruluşunuz içerisindeki tüm iş planlarının güvence altına alınması sağlanır.

 • Periyodik olarak planlanan işlerin takibi otomatikleşir ve personelin takip yükünü ortadan kaldırır.

 • Gerçekleşen aksiyonlar gruplandırılarak yönetilmesi kolaylaşır.

 • Aksiyon ataması yapmak istenilen personelin zaman çizelgesi kontrol edilip iş-zaman planı oluşturulabilmektedir.

 • Aksiyonlar kalemleri tamamlandıkça aksiyonun gerçekleşme yüzdesi görüntülenebilir ve bu sayede takip işlemi kolaylaşmış ve sayısallaşmış olur.

 • Filtrelemeler sayesinde hızlı bir şekilde raporlar oluşturulur ve ayrıca bir iş yüküne gerek kalmadan istenilen formatta rapora ulaşılabilir.

 • Dış uygulamalardan aksiyon ataması talep edilirse web service desteği ile bu işlem kolay ve hızlı bir şekilde tanımlanabilir.

 • Kuruluşunuzun içerisindeki tüm aksiyon adam/zaman/maliyetleri anında görüntülenir ve aynı aksiyonlara ilişkin Kaizen çalışması için anaveri oluştur. Bu durum kuruluşunuzun operasyonel kalitenin artmasıyla birlikte operasyon maliyetlerinin düşmesi anlamına gelir.


 

Anket Yönetimi:

 • Kurum içi ve kurum dışında kullanılacak anketlerin hazırlanmasını sağlar. Anketlerde kullanılacak soruların sistem havuzunda tutulması sayesinde sorularla ilgili bir veri tabanı oluşturulur ve istenilen gruplandırmaya göre hızlı bir biçimde yeni anket hazırlanabilir.

 • Anketler puanlı ya da puansız hazırlanıp sonuçları istenilen rapor formatında aktarılabilir. Bu noktada anketlerin dijitalleşmesi zamandan ve iş yükünden fayda sağlamış olur.

 • Sonuçlar grafiksel olarak anlık gösterilir ve yetki bazlı izleme yapılabildiğinden verilerin gizliliği korunmuş olur.

 • Eğitim, Denetim, Öneri modülleriyle entegre çalıştığı için ilgili faaliyetlerle bağlantılı anketler otomatik oluşturulup yayınlanabilir.


 

Eğitim:

 • Kuruluşunuzun tarafından planlanacak eğitimlerin katılımcılarının belirlenmesi, eğitimlerin gerçekleştirilip raporlanabilmesini sağlayan bir modüldür.

 • Kuruluşunuz tarafından hazırlanan eğitimlere katılacak personellerin QDMS üzerinden belirlenebileceği gibi personeller de katılmak istedikleri eğitimler için sorumlu kişiye talep oluşturabilir.

 • Bununla birlikte eğitimler gerçekleştirilmeden önce ve sonra katılımcılar açısından verimlilik sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek ve etkinliğini değerlendirebilmek için etkinlik değerlendirme formu oluşturulabilir.

 • Düzenlenen eğitimler sonrasında katılımcılara sorular yönelterek sınav yapılabilir.

 • Bu süreçlerin tamamı QDMS tarafından otomatik yürütüldüğünden personellerin ayrıca bir iş yükü oluşmaz.

 • Kişi, departman ya da eğitim bazında anlık raporlamalar yapılabilir.

 • Eğitim bütçeleri planlanıp etkinlik-verimlilik-finansal anlamda anlık çizelgeler oluşturulabilir.

 • Yıllık bazda iç ve dış eğitim maliyetleri verimi ortaya çıkar. Bu şekilde diğer yıllarda hazırlanacak eğitim planlarının maliyet ve verimi kontrol altına alınır.


 

Kalibrasyon:

 • İç ve dış kalibrasyon ve doğrulama işlemleri iş emri bazlı takip edilir ve raporlanır. Bu sayede ayrıca kalibrasyon takibi için bir takvim tutulmamış olur.

 • Cihaz envanteri izlenebilir ve istenilen verilerle raporlar anlık olarak oluşturulabilir.

 • Raporların tarihçesine erişim kolayca sağlanır.

 • Planlanan ve geciken kalibrasyonlarla ilgili hatırlatmalar ve uyarılar QDMS tarafından otomatik yapılır.

 • Cihaz ve işlem sorumluları e-mail ile anlık bilgilendirilir ve takip işlemi kolaylaşmış olur.

 • İşlem maliyetleri grafiksel olarak görüntülenebilir ve izlenebilirlik sağlanır.

 • Doğru zamanda doğru cihaz alımı sağlanır.

 • Verimi düşük, maliyet yüksek cihazların tekrar satın alınmasının önüne geçilmiş olunur.

 • Arızalı, kalibrasyonda, bakımda, hurda, kullanımdaki tüm cihazların lokasyon ve durumları anlık izlemeye tabi tutulur. Olası cihaz kayıplarının önüne geçilir.


 


 

Öneri:

 • Personel, müşteri ve tedarikçi önerileri yönetilebilmektedir.

 • Yönetim ile çalışanlar arasında köprü görevi görür ve önerilerin hızlı bir biçimde değerlendirilmesini sağlar.

 • Talep edilen önerilerin onaylanması halinde aksiyon modülü ile entegre çalışıp iş takibi oluşturulabilmektedir.

 • Önerilerin değerlendirilmesi aşamasında kuruma özgü olarak değerlendirme kriterleri belirlenebilir.

 • Önerilerin kazanç/maliyet analizleri anlık olarak tanımlanıp karar verme mekanizmasını sayısallaştırır ve hızlandırır.

 • Öneri veren personeller için puanlama yapılıp kampanyalar oluşturulabilir ve personellerin kuruluşunuza sağladığı faydalar izlenebilir.

 • Raporlamalarla onaylanan öneriler ve reddedilen öneriler anlık olarak görüntülenebilir.


 

Kurumsal/Süreç Risk Analizi:

 • Kuruluşunuzun çalışma şeklini, hesap verebilme ve sosyal sorumluluk, şeffaflık, kontrol, risk yönetimi gibi birçok yönetim kalitesi kriterini kullanarak en uygun ortam sağlanır.

 • Kuruluşunuzun içerisinde bulunan risklerin belirlenir ve hangi risklerin öncelikli olarak çözümlenmesi gerektiği kullanıcıya sunulur.

 • Firma içerisinde kullanılacak risk formları şablon halinde hazırlanır ve QDMS üzerinde saklanır. Risk analizleri yapılacağı zaman ayrıca bir risk formu hazırlanması gerekmez ve zamandan tasarruf sanır, aynı zamanda standartlaşma oluşur.

 • Risk tabloları tamamlanmasının ardından raporlamalar anlık oluşur ve alınması gereken aksiyonlar hızlı bir biçimde başlatılır.

 • Bu sayede finansal kayıplar minimalize edilmiş olur. Firma iç ve dış tehditler karşısında hızlı bir biçimde çözüme ulaşır.


 

Bilgi Güvenliği Risk Analizi-İSG Risk Analizi

Taşeron Çalışma İzin Takibi:

 • Taşeron firmaların kurum içerisindeki çalışmalarının takibi ve kontrolü sistematik olarak yapılmaktadır.

 • Taşeron firmanın gerekli olan evraklarının takibi hızlı bir biçimde yapılabilmektedir.

 • Çalışma izni verilen personellerin giriş-çıkış takibin kolaylaştırılması


 

Serkan Seyhan

Akredite Kobi Danışmanı


 


Yazdır  l 
Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN