/  Gezinti Balantlarn Atla
Ana Sayfa /
rnlerimiz

QDMS
QDMS Nedir

QDMS (Entegre Yönetim Sistemi) 


QDMS ile tüm yönetim süreçlerinizi saysallatrarak tek bir merkezden en kadar lokasyonu ulusal ve uluslararas standartlarda yönetilmesini salayarak proseslerinizi güvence altna alrsnz.


QDMS, her çalann pozisyonunu ve görevlerini bilir. Buna göre otomatik i emirleri atar ve takip eder. Burada size düen anlk olarak lokasyon baznda, departman baznda ve kii baznda süreçleri takip etmektir.

Örnein QDMS akll doküman yönetimi sayesinde binlerce dokümann birbiri ile konuup doküman yönetim süreçlerini 0 hata ile sürdürebilirler. Bunun için yüzlerce çalma saatine onlarca çalana ihtiyaç duymazsnz. Sisteme atlan her doküman (prosedür, talimat, yönetmelik, artname, form, liste vs.) akllanr. Onu kimin revize etmesi gerektiini, hardcopy olarak nerelerde bulundurulmas gerektiini bilir. Kimin onu sadece görmesi gerektiini, kimin yazdrmas ve kimin datmas gerektiini bilir.


Dokümanlarn içerisinde oluan linklerle bir konuyu okurken ilgili konunun detayna ulamak için annda o dokümana gidebilirsiniz. Örnein; Denetim yapyorsunuz. Üretim prosedürünü okuyorsunuz. Prosedürün içinde veya eklerinde Ürün Kontrol Talimat adnda farkl bir dokümann da adnn geçtiini gördünüz. Gördüünüz doküman ismi üzerine tklayarak annda o dokümann tamamna ulaabilirsiniz.

 

Bir dokümannz revize olduunda o doküman ile ilikili dier dokümanlarnda revize edilme gerekliliine karn ilgili doküman sahiplerine otomatik i emiri açar. Böylelikle tüm dokümanlarn güncellii salanr.


QDMS her çalan kendi ad ve pozisyonu ile tandndan her çalan için ayr bir mesaj ve i emri üretebilir. i zamannda yapmayan çalann üst amirini ve onun amirini bu hiyerari basaman sizde belirleyebilirsiniz üst yönetime kadar kimin hangi ii ne kadar geciktiini görürsünüz.


Modüllerimiz;

 • Doküman Yönetimi,

 • Düzeltici Faaliyet,

 • ç Denetim,

 • YGG,

 • Stratejik Planlama

 • Aksiyon,

 • Olay Bildirimi,

 • Eitim Planlama,

 • Proses Risk Analizi,

 • Çevre Etki Boyutlar Risk Analizi

 • Sal ve Güvenlii Risk Analizi

 • Gda Güvenlii Risk Analizi

 • Anket,

 • E-reçete,

 • ç Müteri ikayet Yönetimi

 • D Müteri ikayet Yönetimi

 • Cihaz Yönetimi ve Kalibrasyon,

 • FMEA,

 • Deiim Yönetimi,

 • zin Takibi,

 • Toplant Yönetimi,

 • Kiisel Koruyucu Donanm,

 • Periyodik Muayene,

 • Öneri Sistemi,

 • Acil Durumlar,

 • Tedarikçi Deerlendirme,

 • Yasal Mevzuat Takibi,

 • Çar Merkezi,

 • Saha Yönetimi

 


Yazdr  l 
Fotoraflar
QDMS Dijital katalog_Sayfa_01
QDMS Dijital katalog_Sayfa_02
QDMS Dijital katalog_Sayfa_03
QDMS Dijital katalog_Sayfa_04
QDMS Dijital katalog_Sayfa_05
Site Ynetimi Adenyum Tek. San. ve D Tic. A.. l Yazlm K7
EN