/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Ürünlerimiz

ENSEMBLE Sağladığı Faydalar
 • Ensemble Süreç Yönetiminin Sağladığı Faydalar

 

 • SÜREÇ MODELLEME

  • Modellenmiş süreçler sayesinde mükerrer yapılan işlemler ortaya çıkarılabilir. Buda

   • Maliyet

   • Zaman

   • İşgücü

   • Kaybını azaltır.

  • Etkileşim şemaları ile yapılan değişimlerin sonucunu öngörüsünü arttırır.

  • Ekip çalışmalarını destekler. (Organizasyon birimleri arasında)

  • Mevcut ve Olası Süreç planlamalarınıza izin verir. (As Is veya To Be)

  • Yönetim Sistemlerinin beklentisi olan süreç modelleri üzerinden risk haritalarının oluşumunu sağlar.

  • Risk tespit ettiğiniz faaliyetlerin kontrollerini ve uygulamalarının takibini sağlar. (QDMS ’in Aksiyon Modülü ile birlikte)

  • Girdi ve Çıktı bütünlüğünü sağlar.

  • Kaynakların kullanıldığı faaliyetleri, süreçleri belirlenmesini sağlar.

  • Sürekliliği etkileyen

   • Süreçler

   • Faaliyetler

   • Riskler

   • Kaynaklar

   • Organizasyon Birimleri veya Pozisyonlar

   • Belirlenerek, kurumların iş sürekliliğini destekler.

  • Görsel algı gücünün kullanımına izin verir.

  • Süreçlerin mevzuat ile ilişkili olduğu faaliyetler ve iş adımları belirlenerek uyum yönetimi uygulanabilir.

  • Değişen şartlara uyum için gerekli revizyonları yapmanızı kolaylaştırır.

  • Görev ve sorumlulukları süreç iş adımları ile eksiksiz belirlemenize izin verir.

  • Birimlerin iş yükünün, darboğazların ve kısıtların analiz edilmesine imkan tanır.

  • Versiyon Yönetimi özelliği sayesinde, kurumun süreç yapısı geçmişteki tüm değişikleriyle birlikte saklanarak kurumsal hafızanın gelişmesine yardımcı olur.

  • Süreçlerin QDMS Dokümanları ile ilişkisi sağlanabilir, bu sayede Süreçlerle entegre bir dokümantasyon sistemi sağlanır.

  • Süreçler üzerinden QDMS üzerinden DÖF ve Aksiyonlar başlatılarak, süreçlerde aksayan yönler nedeniyle alınacak faaliyetlerin takibi sağlanır.

 • PERFORMANS YÖNETİMİ

  • Hedefler ile yönetiminizi sağlar.

  • Yukarı, Aşağı veya Dengeleme metodolojisine göre hedeflerin takibine izin verir..

  • İstenilen farklılıkta aralık ile performans ölçümü yapılabilir. (Başarılı, Başarısız veya Başarılı, Orta, Başarısız veya 5’li aralık yönetimi gibi)

  • Kurumsal sistemler ile entegre olarak veri toplayabilmeye imkan verir. (SAP, Oracle, MS SQL, Axapta, Logo, Netsis vs.)

  • Uyarı sistemi ile manuel veri girişlerinin unutulmasını engeller.

  • Kurum, Bölüm, Kişi performans indikatörlerini takip edebilir.

  • Performans indikatörlerinin ağırlıklarına göre karne puanı oluşturabilir.

  • Grafik ara yüzü sayesinde gerçekleşmeleri, alarm ve hedefleri görsel gösterimde tutabilir.

  • Sapan hedefler için QDMS ile entegre olarak Aksiyon veya Düzeltici Faaliyet başlatılabilir.

  • Göstergeleri süreç modelleri üzerinde kullanabilmesine izin vererek süreç modellerindeki hedef durumlarına göre trafik ışıkları gibi renklendirebilir.

  • Veri Giriş, İzleme ve Raporlama fonksiyonlarının tamamı QDMS üzerinde yürütüldüğünde entegre bir Süreç ve Performans yönetimi sağlar.


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN