/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Ürünlerimiz

BEAM VARLIK VE BAKIM YÖNETİM METODOLOJİSİ

KURUMSAL VARLIK YÖNETİM ÇÖZÜMÜ

İçindekiler

1.ADENYUM KURUMSAL VARLIK YÖNETİM ÇÖZÜMÜ; BEAM.. - 2 -

2. BEAM KURUMSAL VARLIK YÖNETİM ÇÖZÜMÜ. - 3 -

2.1.       VARLIK YÖNETİMİ - 3 -

2.2.       ARIZİ BAKIM YÖNETİMİ - 4 -

2.2.1.    İş Talebi ve Talep Onay Süreci - 4 -

2.2.2.    İş Emri ve İş Emri Onay Süreci - 4 -

2.3.       PERİYODİK BAKIM YÖNETİMİ - 4 -

2.3.1.    Periyodik Bakım Tanımlama Süreci - 4 -

2.3.2.    Periyodik Bakım İş Emri Süreci - 5 -

2.4.       KESTİRİMCİ BAKIM YÖNETİMİ - 5 -

2.4.1.    Kestirimci Bakım Tanımlama Süreci - 5 -

2.4.2.    Kestirimci Bakım İş Emri Süreci - 5 -

2.5.       YEDEK PARÇA/MALZEME YÖNETİMİ - 6 -

2.5.       KALİBRASYON YÖNETİMİ - 6 -

2.6.1.    Kalibrasyon Tanımlama Süreci - 6 -

2.6.2.    Kalibrasyon İş Emri Süreci - 6 -

2.7.       PERSONEL/TAŞERON YÖNETİMİ - 7 -

2.8.       ONAY YÖNETİMİ - 7 -

2.9.       MOBİL UYGULAMALAR.. - 7 -

2.10.     YETKİLENDİRME. - 8 -

2.11.     RAPORLAR, ANALİZLER VE KPI’LAR.. - 8 -

Raporlar - 8 -

Grafiksel Analizler - 11 -

 

 

 

1.ADENYUM KURUMSAL VARLIK YÖNETİM ÇÖZÜMÜ; BEAM

Araştırmalar gösteriyor ki endüstriyel tesislerin, üretim yapan ve servis veren kurumların hepsinin ortak noktası maliyetlerini kontrol altına alıp, verimliliklerini en üst düzeye çıkartmak. Bu konu özellikle üretim sürekliliğinin ön plana çıktığı enerji, petrokimya, ulaştırma gibi sektörlerde daha da önem kazanıyor. Şirketlerin bunu yapabilmeleri için doğru ve etkin şekilde kurgulanmış bir varlık yönetim çözümü kullanmaları gerekiyor.

 

Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren dijital dönüşüm, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (AI), omurgasını oluşturan entegre varlık yönetimi sayesinde  gerek insan kaynağı gerekse de makina, ekipman, araç, alet gibi çok geniş bir varlık havuzunu yönetmek, hayat döngüsünü kontrol etmek mümkün. ADENYUM’in kurumsal varlık yönetim çözümü şirket yöneticilerinin

 • varlıkları ile ilgili verileri toplayıp doğru analizler yapmalarına,
 • operasyonlarını varlıkların daha fazla oranda erişilebilir, güvenilir ve kullanılabilir olması ile iyileştirilmelerine,
 • tüm varlıkların veya ekipmanların kullanım ömrünü uzatmalarına,
 • daha doğru satın alma ve yatırım kararları vermelerine

imkan verir.

 

IoT’lerin hayatımıza girmesi ile bu nesnelerden gelen veriler her geçen gün artıyor,, süreçlerden gelen bilgiler ise her geçen gün kurumun ana verisini oluşturmuyor, büyüyor ve depolanıyor. BEAM bu verilerin doğru şekilde analiz edilmesini, verilere doğru insanların hızlı ve kolay ulaşımını ve bu verilere bakarak doğru kararlar alınabilmesini sağlar. Bu sayede tesisinizde

 • Varlık ömürlerini uzatarak verimin arttırılması,
 • Varlık arızaların en aza indirmesi ile sürekliliğin sağlanması,
 • Plansız kesinti sürelerinin azaltılması ile tesis verimliliğinin arttırılması,
 • Kaynak kullanımının en üst düzeye çıkarılması,
 • Varlık güvenilirliğinin arttırılması,
 • Envanter maliyetlerininin azaltılması ile mali kaynakların etkin kullanılması,
 • Yatırım bütçesinin doğru şekilde planlaması,
 • Şirketin güvenlik ve risk yönetimini geliştirerek dış ve iç tehditlere karşı dayanıklılık kazanması,
 • Mevzuata uymak ve beklenmeyen maddi cezalardan kaçınılması

gibi veriminizi arttıracak imkanlara sahip olabilirsiniz.

 

BEAM’in kurumunuzun bakımdan satın almaya, finanstan sözleşme yönetimine kadar çok farklı departman ve disiplinin iş yapışlarında da kolaylık sağlar, etki eder. Sistemde hazır bulunan binlerce rapor her departmandaki yöneticilerin ihtiyaç duydukları bilgileri onların hizmetine sunar. BEAM sayesinde;

 

 • Üst Düzey Yöneticiler entegre çalışan sistemler vasıtası ile kurumun genel durumunu izleyerek daha doğru kararlar verebilir.
 • Finansman departmanı tüm envanteri görebilir, analiz edebilir ve roI hesabını yapabilir.
 • Satın alma yönetimi masrafları ve siparişleri şirket genelinde görebilir fiyat karşılaştırmaları için tarihçe, indirim, standardizasyon ve sipariş takibi yapabilir.
 • Sözleşme yönetimi varlıkla ilgili geçerli ve eski sözleşmeleri görebilir; tedarikçiler ile satın alma koşullarını görüşebilir ve tedarikçi performansını izleyebilir.
 • Uyum departmanı (Compliance), mevzuata uygunluğu sağlamak ve riski azaltmak için varlık detaylarını görebilir.
 • Operasyon yöneticileri, varlık kullanımını ve performansını geliştirmek için varlığın durumunu yeterince ayrıntılı olarak görebilir.
 • BT yöneticileri, kuruluş genelinde envanter ve kaynakları nasıl düzenleyebileceğine daha rahat karar verebilir.
 • Bakım ve onarım departmanı varlıkların sağlığını görebilir ve daha iyi onarım yapabilir, işgücünü daha iyi planlayarak verimini arttırabilir. Ayrıca varlık kapasitesini arttırmak doğru bilgi ile hazırlanan iş planlarını görebilir ve planlama yapabilir.
 • Saha görevlileri kendilerine atanan çalışmaları görebilir ve bir mobil cihazdaki varlıklar hakkında kritik verilere ulaşabilir.

 

2. BEAM KURUMSAL VARLIK YÖNETİM ÇÖZÜMÜ

BEAM Kurumsal Bakım ve Varlık Yönetim çözümü fonksiyonalite listesi genel olarak aşağıdaki tablo şeklinde özetlenebilir.

MediaTayfMesa%20de%20trabajo%201.png

Figure 1 BEAM Şeması

 

 1. VARLIK YÖNETİMİ

Varlıklar sistemde bir varlığa ait birçok bilgi ile (Varlık Kodu, Varlık Tanımı, Varlık Türü, Varlık Grubu, Lokasyon Bilgileri, Marka, Model, Garanti Bilgileri vs.) tanımlanabilir. Varlıkları hiyerarşik olarak tanımlanayarak varlık ağacında sınırsız sayıda kırılıma gidilebilir. Varlıklara barkod yapıştırılarak BEAM’nin mobil uygulamaları kullanılarak varlık üzerindeki barkod okutulduğunda personel sahadayken iş emri yönetimi yapabilir. Varlık üzerindeki alış fiyatı tanımlanırsa, iş emirleri üzerinde oluşan bakım maliyeti ile BEAM kıyaslama yaparak kullanıcılara Varlık Yenileme Maliyet Oranı gibi varlık ömrüyle ilgili rapor ve analizleri üretilebilir. Varlık üzerinde bulunan Dakikalık Üretim/Hizmet Maliyeti bilgisi girildiğinde ise iş emrinde duruş süresi baz alınarak BEAM kullanıcılara Fırsat Maliyeti bilgisini sunar. Böylelikle, hizmeti verememeden veya üretimi yapamamadan kaynaklı maliyetler de kolaylıkla izlenebilir. Eğer varlık, “dolaşan varlık” olarak tanımlanırsa iş emrinde sürükle bırak tekniği ile sökme takma işlemi yapılabilir. Bu şekilde, dolaşan özelliğine sahip varlığın nerelerde dolaştığı, sökme takma işlemini kimin yaptığı, ne kadar sürdüğü, maliyetin ne olduğu iş emri bazında ve toplam bazda BEAM üzerinde takip edilebilir ve raporlanabilir. Varlık üzerinde Garanti Başlangıç Tarihi ve Garanti Bitiş Tarihi bilgileri tanımlanabilir. BEAM, garanti sürecini yönetir ve varlığın garantisi bitmeye yaklaştığında kullanıcıları mail veya sms yoluyla bilgilendirerek uyarır. Ayrıca, varlığın garantisi bitene kadar o varlıkla ilgili oluşan bütün iş emirlerinde kullanıcılar iş emri üzerinde oluşan bir bilgi etiketi yardımıyla varlığın garanti kapsamına ve garanti kapsamının detaylarına ulaşılabilir. Varlıkla ilgili zimmet takibi de bütün detaylarıyla yapılabilir. Varlığa ait bütün sözleşmeler oldukça detaylı bir şekilde sözleşme bilgileri olarak sistemde tanımlanabilir ve orjinal doküman taratılarak varlıkla ilgili sözleşmeye eklenebilir. Varlıkla ilgili coğrafi koordinat bilgileri tanımlanarak varlığın bir GIS üzerinde görüntülenmesi sağlanabilir. Varlık grubu bazında sınırsız teknik spesifikasyon kullanıcı tarafından oluşturalbilir ve böylelikle varlığa ait bütün teknik bilgiler BEAM üzerinde takip edilip sorgulanabilir. Varlık üzerinde tanımlanan varsayılan talep bilgileri ile kullanıcı iş talebi oluşturduğunda sadece o varlığa ait iş tipleri, bakım/arıza kodları, bakım önceliği vs. bilgilerinin kullanıcının önüne getirilerek kullanıcı dostu bir talep yönetimi sağlanır. Varlıklarla yedek parça ilişkisi kurulabilir. Ancak, bu işlemin kullanıcı tarafından sistem üzerinde manuel yapılmasının çok zor ve zaman alıcı bir işlem olması nedeniyle kullanıcılar iş emri üzerinde malzemeleri kullandıkça varlık-yedek parça malzeme ilişkisini BEAM otomatik olarak sağlar. Varlık üzerine ilgili bakım ekipleri tanımlandığında iş emrinin ilgili bakım ekibine yönlendirilmesi BEAM tarafından oluşturulur. Ayrıca, varlık üzerinde o varlığa ait Periyodik Bakım Tanımları, Kestirimci Bakım Tanımları, Ölçüm Paketleri, Bakım Planları listeler halinde görüntülenebilir. Varlığa sınırsız sayıda resim, teknik resim, format bağımsız doküman (word, excel, pdf, dwg vs.) ile video eklenebilir.       

 

 1. ARIZİ BAKIM YÖNETİMİ
  1. İş Talebi ve Talep Onay Süreci

Kullanıcı grubu bazında iş talep ekranı (detay talep, hızlı talep) oluşturulabilir. Kullanıcı İş Emri Türü, İş Tipi, Bakım Önceliği, Varlık, Bakım/Arıza Kodu, Talep Açıklaması bilgilerini girerek kolay bir şekilde iş talebi yapabilir. Arıza Oluşma Tarihi-Saati, Bildiriliş Tarihi-Saati BEAM tarafından otomatik oluşturulup ve kullanıcı yetkiye bağlı olarak Arıza Oluşma Tarihi’ni değiştirebilir. İş talebi yapıldığında ilgili talep istenilirse sınırsız sayıda onay sürecinden geçirilebilir. Onay sürecinde kullanıcı işin sorumlusu, sorumlu ekip, öngörülen bitiş tarih-saati, öngörülen bakım süresi vs. gibi bilgileri onaylayan tarafından girebilir. Ayrıca, iş talebi İSG onay sürecine girebilir. İş talebi İSG uzmanına onaya gittiğinde İSG uzmanı Bakım Riskini sistemden seçerek risk detayları iş emri üzerinde risk detaylarını görüntüler ve iş talebine onay vererek iş emrine dönüştürür. İş talebine kullanıcı tarafından format bağımsız doküman, resim, video da eklenebilir. İş talebi oluşturulduğunda BEAM tarafından ilgililere mail veya sms yoluyla istenilen formatta iş emri bilgileri gönderilir. 

 

 1. İş Emri ve İş Emri Onay Süreci

İş emrini kapatacak bakımcı iş emrine girdiğinde Arıza Nedeni, Arıza Çözümü, İş Emri Açıklaması, İşin Sorumlusu, Çalışan Personel, Kullanılan Malzeme, Başlangıç Tarih-Saati, Bitiş Tarih-Saati ve Devreye Alma Tarih-Saati gibi temel bilgileri girerek iş emrini kapatabilir. ERP entegrasyonu varsa kullanacağı malzeme ERP’den entegrasyonla alınan malzemedir ve kullanılan malzeme ise yine entegrasyon vasıtasıyla ERP’den düşecektir. Ayrıca, yukarıdaki temel bilgilere ilaveten dışarıdan alınmış bir hizmet varsa hizmet bilgileri, iş emrinde etkilenen varlık varsa etkilenen varlık bilgileri, iş emrinde varlık sökme takma işlemi yapılmışsa sökme takma bilgileri, iş birkaç gün sürmüşse günlük iş emri detayları gibi bilgiler de kullanıcı tarafından girilebilir. İş emri ekranı iş emri türü bazında özelleştirilebilir. İş emrine doküman, resim, video vs. eklenebilir. İş emri ekranında Arıza Nedeni, Arıza Çözümü, İş Emri Açıklaması gibi noktalarda yapay zeka çalışarak iş emrinin kapatılması sürecinde kullanıcıya hazır bilgileri verilebilir. İş emri başka ekiplere aktarılabilir ve iş emrine bağlı başka bir iş emri referans numarası ile birlikte oluşturulabilir. Ayrıca, iş emri kapatılma sürecinde istenilirse sınırsız sayıda onaydan geçirilebilir. İş emri yönlendirildiğinde veya kapatıldığında iş emri bilgileri istenilen formatta ilgililere BEAM tarafından mail veya sms yoluyla gönderilir.

 

 

 

 

 1. PERİYODİK BAKIM YÖNETİMİ

 

 1. Periyodik Bakım Tanımlama Süreci

Periyodik Bakım Tanımlama süreci; İş Adımı Tanımlama, Bakım Planı Tanımlama ve Periyodik Bakım Tanımlama olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Kullanıcı öncelikle periyodik bakımlarda yapmakta olduğu işlerin listesini İş Adımı Tanımlama’da oluşturur. İş Adımını tanımlarken ilgili iş adımında kaç kişinin ne kadar süre çalışacağı ve kullanılacak malzeme bilgilerini girebilir. İkinci adım ise Bakım Planı tanımlama işlemidir. Bakım Planı bir Bakım Planı Kodu ve Tanımı ile birlikte ilgili bakım planında yapılacak işlerin İş Adımı Havuzu’ndan seçilmesi ile tamamlanır. Üçüncü ve son adım ise oluşturulan Bakım Planları’nın varlıklarla ilişkilendirildiği Periyodik Bakım Tanımlama işlemidir. Periyodik Bakım Tanımlama; Bakım Yapılacak Varlık, Bakım Tanımı (Bakım Tanımı seçildiğinde periyot otomatik atanır.), Bakım Planı, İlk Bakım Yapıldığı Tarih, Son Bakım Yapıldığı Tarih (Bu tarih sadece ilk kez tanımlandığında yazılır, devam eden süreçte otomatik gelir.), Bakım Yapılacak Tarih (Periyoda göre otomatik oluşturulur.), Tolerans, Tahmini Bakım Maliyeti, Açıklama, Kapsadığı Bakımlar, Özel Açıklama gibi bilgiler girilerek oluşturulur. Periyodik Bakım Tanımlama’da doküman, resim, video vs. eklenebilir. Bakım sayaç bazında veya tarih bazında takip edilebilir. Sayaç bazında takip yapılacaksa tarih bilgileri yerine sayaç bilgileri girilir. Tolerans alanına tarih veya sayaç bazında (gün/sayaç) tolerans girildiğinde zamanı gelmeden tolerans değeri kadar öncesinde BEAM ilgilileri mail yoluyla uyararak bilgilendirir. Periyodik Bakım İş Emri, BEAM tarafından zamanı geldiğinde otomatik olarak oluşturulur ve ilgililer mail veya sms yoluyla bilgilendirilir.

 

 1. Periyodik Bakım İş Emri Süreci

BEAM tarafından otomatik oluşturulan Periyodik Bakım İş Emri, iş emri ekranına düşer. Bakım kullanıcısı iş emrine girerek İş Emri Açıklaması, İşin Sorumlusu, Çalışan Personel, Kullanılan Malzeme, Başlangıç Tarih-Saati, Bitiş Tarih-Saati ve Devreye Alma Tarih-Saati gibi temel bilgileri girmesine ilaveten periyodik bakım iş emrinde oluşan iş adımlarını check ederek iş emri kapatabilir. Yine, varsa doküman, resim, video vs. ekleyebilir.

 

 1. KESTİRİMCİ BAKIM YÖNETİMİ

 

 1. Kestirimci Bakım Tanımlama Süreci

Periyodik Bakım Tanımlama sürecine oldukça benzemektedir. İş Adımı Tanımlama, Bakım Planı Tanımlama ve Kestirimci Bakım Tanımlama süreçlerine ilaveten Ölçüm Paketi Tanımlama işlemi yapılmaktadır. Kestirimci Bakım iş emrinde yapılacak ölçümlerle ilgili (ısı, ses, titreşim, sıcaklık, nem vs.) her bir ölçüm için kabul edilen min-maks değerleri ile tolerans değeri tanımlanır. Ayrıca, kabul edilen aralığın dışına çıkıldığında BEAM tarafından otomatik olarak kestirimci bakım türemiş iş emri oluşturulması istenilirse bu iş emrinin varsayılan (iş emri türü, iş tipi, arıza kodu, bakım önceliği) bilgileri de Ölçüm Paketi’ne girilebilir. Bu Ölçüm Paketi, Kestirimci Bakım Tanımlama ekranında ilgili Kestirimci Bakım Tanımı ile ilişkilendirilir.   

 

 1. Kestirimci Bakım İş Emri Süreci

Periyodik Bakım iş emrine ilaveten kullanıcı ölçtüğü değerleri iş emrinde olan Ölçüm Değerleri alanına girer. Ölçtüğü değer kabul edilen aralığın dışındaysa o ölçüm değerini girdiği satır sizin belirlediğiniz renkle (örneğin kırmızı renk) kullanıcıyı uyarır. Bir iş emrinde birden fazla ölçüm olabilir. Kullanıcı iş emrini kapattığında ise eğer yapılan ölçüm kabul edilen aralığın dışındaysa o ölçüm için BEAM otomatik olarak Kestirimci Bakım Türemiş İş Emri oluşturur. Eğer, aynı iş emrinde birden fazla ölçümde kabul edilen aralığın dışındaysa her bir ölçüm için ayrı ayrı bu iş emri oluşturulur.

 

 

 

 1. YEDEK PARÇA/MALZEME YÖNETİMİ

Eğer, BEAM kullanmakta olunan ERP ile Malzeme Yönetimi konusunda entegre çalışacaksa Malzeme Yönetimi entegrasyonu şu şekilde çalışır: Malzeme Master Verileri (Malzeme Kodu, Malzeme Tanımı, Malzeme Grubu, Birim, Miktar, Fiyat vs.) yapılan entegrasyonla ERP tarafından BEAM tarafına online veya batch process olarak aktarılır. Bakım kullanıcısı BEAM’de yer alan herhangi bir iş emrinde malzeme kullanımı yaptığında kullandığı malzeme ERP’den online veya batch process olarak düşer. Böylelikle hem BEAM tarafında hem de ERP tarafında malzemeler aynı miktarda olacak şekilde kurgu yapılmış olur. 

 

Malzeme ile ilgili bir entegrasyon olmayacaksa Malzeme Tanımlama işlemi bütün teknik bilgileri, ambar bilgileri, min-maks bilgileri, muadil stok bilgileri, garanti bilgileri, dokümantasyon, resim vs. ile birlikte BEAM’de gerçekleştirilir. Ayrıca; Malzeme Giriş, Malzeme Ambar Transferi, Malzeme Çıkış gibi bütün Malzeme Hareketleri BEAM üzerinden yönetilir. Malzeme Yönetimi barkod ile de gerçekleştirilebilir.

 

Ayrıca, malzemelere min-maks stok seviyeleri BEAM üzerinde her 2 durumda da tanımlanabilir. Böylelikle, malzemenin stok miktarı minimumun altına düştüğünde ilgilileri BEAM istenilen periyotta otomatik olarak mail yoluyla bilgilendirir.

 

 1. KALİBRASYON YÖNETİMİ

 

 1. Kalibrasyon Tanımlama Süreci

Kestirimci Bakım Tanımlama sürecine oldukça benzemektedir. Kalibrasyon iş emrinde yapılacak ölçümlerle ilgili (ısı, ses, titreşim, sıcaklık, nem vs.) her bir ölçüm için kabul edilen min-maks değerleri ile tolerans değeri tanımlanır. Bu Ölçüm Paketi, Kalibrasyon Tanımlama ekranında ilgili Kalibrasyon Tanımı ile ilişkilendirilir.   

 

 1. Kalibrasyon İş Emri Süreci

Kestirimci Bakım iş emri sürecinde olduğu gibi kullanıcı ölçtüğü değerleri iş emrinde olan Ölçüm Değerleri alanına girer. Ölçtüğü değer kabul edilen aralığın dışındaysa o ölçüm değerini girdiği satır sizin belirlediğiniz renkle (örneğin kırmızı renk) kullanıcıyı uyarır. Bir iş emrinde birden fazla ölçüm olabilir. Kullanıcı kalibrasyon sertifikasını da doküman olarak ekleyebilir.

 

 1. PERSONEL/TAŞERON YÖNETİMİ

Gerek iç gerekse dış kaynaklar kişisel, teknik, yetenek ve eğitim bilgileri ile birlikte BEAM’de tanımlanır. Vardiya iş planları ve çizelgeleri, BEAM üzerinde oluşturulur. BEAM’de yer alan Skill Management (Yetenek Yönetimi) özelliği ile istenilirse iş emrine otomatik personel atama özelliği aktif edilir.  Yetenek Yönetimi yapısı şu şekilde çalışır; öncelikle vardiya iş planları ve çizelgeleri oluşturulur. Personel üzerinde teknik yetenekleri de (trafo arızası, kablo arızası, direk arızası vs.) tanımlamış olduğumuzu varsayalım. Örneğin, “trafo arızası” iş emri oluştuğunda BEAM öncelikle lokasyondan sorumlu bakım ekibini tarar. Daha sonra o lokasyonda sorumlu bakım ekibinde “trafo arızası” konusunda yetkin olan personeli ve vardiya uygunluğunu tarar. Birkaç saniye süren bu tarama işlemleri gerçekleştikten sonra BEAM tarafından iş emrine otomatik olarak personel atamasını gerçekleşir. BEAM üzerinden; personel ve taşeron ile ilgili Personel Performans Analizi, Personel Çalışma Süreleri, Vardiya Raporu, Detay Vardiya Raporu, Hakediş Raporu gibi raporlar alır.

 

 

 

 

 

 1. ONAY YÖNETİMİ

BEAM’nin arkasında çalışan eBA Workflow Management Suite ile oldukça esnek, sınırsız sayıda ve kapsamı geniş şekilde istenildiği kadar onay akışı tanımlanabilir. Uyarı ve bilgilendirme altyapısında da yine kendi geliştirdiğimiz ürünümüz olan eBA Workflow Management Suite çalışmaktadır.

 

 1. MOBİL UYGULAMALAR

BEAM’nin, IOS ve Android işletim sistemleri üzerinde çalışan native mobil uygulamaları bulunmaktadır. Mobil uygulamalar barkod ve karekod destekli olup bakım kullanıcısı sahada iş emri yönetimi yapabilir. Mobil uygulamalar ile Varlık Yönetimi, İş Talebi Yönetimi, İş Emri Yönetimi ve Malzeme Yönetimi yapılabilir. Ayrıca, varlık üzerindeki barkod veya karekod okutulduğunda varlığa ait Tarihçe Raporu, Maliyet Raporu, Duruş Analizi gibi rapor ve analizlere de mobil olarak kullanıcı direkt sahada erişebilir. 

 

 1. ERP ENTEGRASYONLARI

BEAM; şimdiye kadar SAP, Oracle e-Business Suite, Baan, Axapta, Movex, Netsis, Logo ERP uygulamaları ve AS/400 tabanlı Inhouse ERP uygulamaları ile istenilen noktalarda (Malzeme Yönetimi, İK Yönetimi, Sarfyerleri Maliyetleri vs.) entegre oldu ve başarılı entegrasyonlarla çalışır.

 

BEAM; kullanmakta olduğunuz veya kullanacağınız GIS ile de entegre olabilir. Yapılan entegrasyonda varlıklarınız kart bilgileri ile birlikte harita üzerinde görüntülenebilir. Harita üzerinden yapılan alan seçimleri ile alan seçimi yaptığınız varlıklara GIS üzerinden iş emri oluşturulabilir ve bu iş emirleri otomatik olarak BEAM’ye gönderilir. BEAM üzerinde iş emrinde herhangi bir değişiklik yapıldığında GIS üzerindeki varlıktaki iş emrindeki bilgiler de otomatik olarak güncellenir. İş emri BEAM’den kapatıldığında GIS’te de varlıkta iş emri kapanmış olarak görüntülenir. İstenilirse, iş emirleri (Arızi, Periyodik vs.) farklı renklerde varlıklarda GIS üzerinde görüntülenebilir. Ayrıca, GIS sisteminiz, başka bir login ekranına ihtiyaç duyulmadan BEAM’nin içerisinde çalışabilir. BEAM üzerinden varlığa ait bazı raporlara da (Varlık Tarihçe Raporu, Arıza Analiz Raporu vs.) erişim sağlanabilir.

 

 1. YETKİLENDİRME

BEAM alt yapı olarak parametrik bir yapıya sahiptir. Şirket parametreleri ile bu parametrik yapılar ayarlanabilir. BEAM’de kullanıcı grupları tanımlanmakta ve tanımlanan kullanıcılar da bu kullanıcı grupları’na atanmaktadır. Ayrıca, BEAM’de hem kullanıcı grubu hem de kullanıcı bazında gerek fonksiyonel gerekse menü yetkileri verilebilmektedir. BEAM’de yaklaşık 1000 yetki parametresi ile yetkilendirme yönetimi yapılmaktadır.

 

 1. RAPORLAR, ANALİZLER VE KPI’LAR

BEAM’de 10.000’in üzerinde rapor ve analiz imkanı sunulur. Grafiksel Analizler kısmında yer alan Pivot Analiz ile de kullanıcı sürükle bırak tekniği ile herhangi bir yazılım geliştirmeye ihtiyaç duymadan kendi rapor ve analizini kendisi oluşturabilir. Ayrıca, BEAM-RDT (Report Designing Tool) ile de Üst Yönetim/Yönetim Kademenizin isteyebileceği konsolide rapor ve analizleri Bilgi İşlem ekibiniz oluşturabilir. BEAM’den alabileceğiniz 30 yıllık know-how içeren rapor ve analizlerin bir kısmı aşağıda sunulmaktadır:

 

 

 Raporlar

 • Varlık Tarihçe Raporu
 • Arıza Nedenleri Analizi
 • Arıza Nedeni Bazında Arıza Nedeni Analizi
 • Varlık Bazında Arıza Nedeni Analizi
 • Varlıklarda En Çok Tekrarlayan Arıza Nedenleri
 • İş Emri Takip Formu
 • Personel Performans Raporu
 • Vardiya Detaylı Personel Performans Raporu
 • Personel Çalışma Süreleri Raporu
 • İş Emri Türlerinin İş Tiplerine Dağılımı
 • Açık İş Emirlerinin Varlıklara Dağılımı
 • Varlık Bazında Bakım Değerlendirme
 • Bakım/Arıza Kodu Bazında Bakım Değerlendirme
 • Kısım Bazında Bakım Durum Raporu
 • Bakım Özeti
 • Kısım Bazında MTBF Raporu
 • Varlık Bazında Aylık MTBF
 • Bakım Noktalarına Göre İş Emri Analizi
 • Varlık Bazında Bakım Noktası Analizi
 • Varlık Bazında Bakım Noktası Özeti
 • En Çok Kullanılan Bakım Noktaları
 • Varlık Sökme Takma Raporu
 • Varlık Transfer Süreci Raporu
 • İş Günlüğü Raporu
 • İş Emri Sayıları ve Oranları
 • Arıza Giderme Süreleri Analizi
 • İş Emri Kapatma Günleri Oranı
 • Fiili ve Standart Ortalama Bakım Süreleri Karşılaştırma
 • Fiili ve Azami Müdahale Süreleri Karşılaştırma
 • Fiili ve Standart Ortalama İşçilik Süreleri Karşılaştırma
 • Aylık Servis Raporu
 • Varlık Bazında Aylık İş Emri Sayıları
 • Arıza Nedeni Bazında Duruş Analiz Raporu
 • Duruş Sınıf Listesi
 • Detaylı Duruş Sınıf Listesi
 • Neden Analizi Aksiyon Listesi
 • İş Emri Grup Özellikleri Listesi
 • İş Emri Süreleri Raporu
 • Kullanı Bazında İş Talepleri ve İş Emirleri Sayıları Analizi
 • Kullanıcı Bazında İş Emri Listesi
 • İş Emri Kapatma Performansı Detayı
 • Süreç Performansı
 • Kullanıcı Bazında İş Talebi Doğruluk Analizi
 • Personel Bazında Uyarı Aşma Sayıları Analizi
 • Operatör İş Emri Sayıları Analizi
 • İş Emri Türü Bazında Operatör İş Emri Sayıları Analizi
 • İş Talep Durum Raporu
 • İş Emri Statü Tarihçe Raporu
 • Karşılaştırmalı İş Emri Türü Raporu
 • Planlanan İşlerin Kapatılma Analizi
 • Vardiya Listesi Raporu
 • Vardiya Raporu
 • Vardiya Raporu (Ölçüm Değerli)
 • Tarih Bazında Detaylı Vardiya Raporu
 • Günlük Vardiya Raporu
 • Haftalık Vardiya Raporu
 • Üst Varlık Bazında Vardiya Raporu
 • Koruyucu Bakım Listesi
 • Günlük Koruyucu Bakım Raporu
 • Haftalık Koruyucu Bakım Raporu
 • Günlük Bazda Gerçekleşecek Koruyucu Bakım Sayıları Raporu
 • Haftalık Bazda Gerçekleşecek Koruyucu Bakım Sayıları Raporu
 • Aylık Bazda Gerçekleşecek Koruyucu Bakım Sayıları Raporu
 • Koruyucu Bakım Planları Raporu
 • Koruyucu Bakım İhtiyaç Planlaması
 • Koruyucu Bakım Performans Raporu
 • Kısım ve Grup Bazında Koruyucu Bakım Planları
 • Kısım Bazında Haftalık Koruyucu Bakım Planı
 • Koruyucu Bakım İş Emirleri Listesi
 • Yıllık Koruyucu Bakım Tablosu
 • İş Emri Türü Bazında Yıllık Koruyucu Bakım Tablosu
 • İş Adımları Analizi
 • Aylık Ölçüm Değerleri Analiz Raporu
 • Ölçüm Değerleri Listesi Analizi
 • Planlanan Ölçüm Değerleri
 • Ölçüm Değerleri İş Emirleri Listesi
 • Grup Bazında Ölçüm Planı
 • Varlık Validasyon Sertifikaları
 • Varlık Kalibrasyon Sertifikaları
 • Ağırlık Ölçümü Kalibrasyon Sertifikaları
 • Hacimsel Dağılım Tablolu Kalibrasyon Sertifikaları
 • Varlık Bazında Bakım Maliyetleri
 • Varlıkta Kullanılan Malzemeler Raporu
 • Malzeme Kullanım Raporu
 • Sarfyeri Maliyetleri Raporu
 • Aylık Maliyet Raporu
 • Varlık Maliyet ve Varlık Yenileme Maliyet Oranı Analizi
 • Detaylı Malzeme Kullanım Raporu
 • Varlık Maliyet ve Varlık Yenileme Maliyet Oranı Analizi (İş Emri Türü Bazında)
 • Varlık Bazında Üretim Duruş Maliyeti
 • Aylık Bazda Varlık Duruş Maliyeti
 • Aylık Bazda Üretim Duruş Maliyeti
 • Bakım Maliyetleri Raporu
 • Varlık Barkod Listesi
 • Varlık Grubu Bazında Varlık Listesi
 • Varlık Durumu Raporu
 • Varlık Durumu Tarihçesi
 • Varlık Durumu Değişimleri Raporu
 • Varlık Listesi
 • Varlık Grup Özellikleri Listesi
 • Varlık Malzeme Listesi
 • Araç Yakıt Alımları ve Toplamları
 • Araç Bazında Araç Yakıt Alımları ve Toplamları
 • Personellere Zimmetli Olan Varlıklar
 • Ambar Hareketleri Raporu
 • Ambar Özeti
 • Malzeme Barkod Listesi
 • Barkod Listesi ve Yazdırma
 • Hareket Görmeyen Malzemeler
 • Malzeme Giriş Raporu
 • Malzeme Çıkış Raporu
 • Malzeme Stok Analizi
 • Malzeme Borç Listesi
 • Malzeme Talep Süreci Detayı
 • Malzeme Toplamları Raporu
 • Malzeme Kar Raporu
 • Malzeme Ambar Hareketleri Toplamı

 

Grafiksel Analizler

 • En Çoklar Analizi (~10000 Grafik)
 • MTBF/MTTR Analizleri
 • Zaman Bazlı Analiz
 • Ölçüm Değerleri Analizi
 • Hedef Analizi
 • Pivot Analizi

 

 

 

 

Ürünlerimiz hakkında detaylar için bize ulaşın!

0262 341 51 50

Sizin için en iyisi 


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN