/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Ürünlerimiz

BEAM İLE TPM

BEAM Otonom Bakım Modülü

 

Hata Kartı Süreçleri

 

Otonom Bakım kapsamında makinelere asılan hata kartlarının asılması, kaldırılması ve onay akışlarının yürütüldüğü süreçlerdir. Operatör Hata Kartları, Teknik Birim Hata Kartları ve ISG Hata kartları olarak 3 ana başlık altında takibi yapılacaktır. Bu başlıklar uygulamada “Kart Tipi” olarak tanımlanacaktır. Süreçler ve onay akışları alt başlıklarda açıklanmıştır.

 

Operatör Hata Kartları

 

 • Uygulamaya Operatör Hata Kartı eklendiğinde; hata kartında seçilen varlık kodundan sorumlu olan Otonom Bakım Ekip Liderinin onayına düşer.
 • Otonom Bakım Ekip Lideri hata kartını onayladığında; hata kartında seçilen Nitelik “FİKİRBAZ ÖNERİ” ise Fikir Baz Öneri Entegrasyonu çalışır.
 • Otonom Bakım Ekip Lideri hata kartını onayladığında; hata kartında seçilen Nitelik “Ö/S KAİZEN” ise otomatik olarak Önce/Sonra Kaizen kaydı oluşur.
 • Otonom Bakım Ekip Lideri hata kartını onayladığında; hata kartı işi yapacak personelin önüne gelir.
 • İşi yapan personel hata kartını kapalı konuma getirdiğinde; hata kartında seçilen varlık kodundan sorumlu olan Otonom Bakım Ekip Liderinin onayına düşer.
 • Her kayıt girildiğinde talep eden personele sistem tarafından otomatik 1 puan verilir.
 • Her kayıt kapatıldığında işi yapan personele sistem tarafından otomatik 2 puan verilir.
 • Eklenen hata kartında seçilen Nitelik “ÖNERİ NİTELİĞİ TAŞIMIYOR” ise talep eden personele sistem tarafından otomatik 3 puan verilir.
 • Fikirbaz entegrasyonu çalıştığında system tarafından ek olarak otomatik puan verilmez. Fikirbaz önerileri için verilecek puanlar manuel olarak yönetilir.

 

Teknik Birim Hata Kartları

 

 • Uygulamaya Teknik Birim Hata Kartı eklendiğinde; hata kartında seçilen varlık kodundan sorumlu olan Otonom Bakım Ekip Liderinin onayına düşer.
 • Otonom Bakım Ekip Lideri hata kartını onayladığında; SAP Hata Bildirimi Entegrasyonu çalışır.
 • Otonom Bakım Ekip Lideri hata kartını onayladığında; hata kartında seçilen Nitelik “FİKİRBAZ ÖNERİ” ise Fikir Baz Öneri Entegrasyonu çalışır.
 • Otonom Bakım Ekip Lideri hata kartını onayladığında; hata kartında seçilen Nitelik “Ö/S KAİZEN” ise otomatik olarak Önce/Sonra Kaizen kaydı oluşur.
 • Otonom Bakım Ekip Lideri hata kartını onayladığında; hata kartı işi yapacak personelin önüne gelir.
 • İşi yapan personel hata kartını kapalı konuma getirdiğinde; hata kartında seçilen varlık kodundan sorumlu olan Otonom Bakım Ekip Liderinin onayına düşer.
 • Her kayıt girildiğinde talep eden personele sistem tarafından otomatik 1 puan verilir.
 • Her kayıt kapatıldığında işi yapan personele sistem tarafından otomatik 2 puan verilir.
 • Eklenen hata kartında seçilen Nitelik “ÖNERİ NİTELİĞİ TAŞIMIYOR” değilse talep eden personele sistem tarafından otomatik 3 puan verilir.
 • Fikirbaz entegrasyonu çalıştığında system tarafından ek olarak otomatik puan verilmez. Fikirbaz önerileri için verilecek puanlar manuel olarak yönetilir.

 

ISG Hata Kartları

 

 • Uygulamaya ISG Hata Kartı eklendiğinde; hata kartında seçilen varlık kodundan sorumlu olan Otonom Bakım Ekip Liderinin onayına düşer.
 • Otonom Bakım Ekip Lideri hata kartını onayladığında; ISG Uzmanı (Durmuş Türkmen) onayına düşer.
 • ISG Uzmanı onayı öncesinde iletilecek bölüm ve işi yapacak personel Otonom Bakım Ekip Lideri tarafından seçilir.
 • ISG Uzmanı hata kartını onayladığında; hata kartında seçilen Nitelik “FİKİRBAZ ÖNERİ” ise Fikir Baz Öneri Entegrasyonu çalışır.
 • ISG Uzmanı hata kartını onayladığında; hata kartında seçilen Nitelik “Ö/S KAİZEN” ise otomatik olarak Önce/Sonra Kaizen kaydı oluşur.
 • ISG Uzmanı hata kartını onayladığında; hata kartı işi yapacak personelin önüne gelir.
 • İşi yapan personel hata kartını kapalı konuma getirdiğinde; hata kartında seçilen varlık kodundan sorumlu olan Otonom Bakım Ekip Liderinin onayına düşer.
 • Her kayıt girildiğinde talep eden personele sistem tarafından otomatik 1 puan verilir.
 • Her kayıt kapatıldığında işi yapan personele sistem tarafından otomatik 2 puan verilir.
 • Eklenen hata kartında seçilen Nitelik “ÖNERİ NİTELİĞİ TAŞIMIYOR” ise talep eden personele sistem tarafından otomatik 3 puan verilir.
 • Fikirbaz entegrasyonu çalıştığında system tarafından ek olarak otomatik puan verilmez. Fikirbaz önerileri için verilecek puanlar manuel olarak yönetilir.

 

Önce/Sonra Kaizen Süreci

 

 • Önce/Sonra Kaizen girişi sadece Hata Kartlarından olabilir. Hiç bir kullanıcıda Önce/Sonra Kaizen ekleme yetkisi bulunmayacaktır.
 • Önce/Sonra Kaizen kaydı kapalı konuma getirildiğinde; Önce/Sonra Kaizen kaydında seçilen varlık kodundan sorumlu olan Otonom Bakım Ekip Liderinin onayına düşer.
 • Her kayıt kapatıldığında talep eden personele sistem tarafından otomatik 10 puan verilir.
 • Önce/Sonra Kaizen kayıtları çıktı olarak alınabilmelidir.

Tek Nokta Dersi Süreci

 

 • TND Formlarında revise etme fonksiyonu çalıştırılmayacak. Hiç bir kullanıcıda Revize etme yetkisi bulunmayacaktır.
 • TND girişi yapılırken Kısım Kodu alanı zorunlu olacak.
 • TND Kaydı oluştuğunda; TND kaydı üzerinde seçilen kısımdaki otonom bakım ekibinin liderine onayına düşer.
 • Her kayıt girildiğinde; TND hazırlayan personele sistem tarafından otomatik 10 puan verilir.
 • TND Eğitimi veren ve alan personellere manuel olarak puan verilecek. Bu süreç BEAM2 üzerinden yönetilmeyecek.
 • TND kayıtları çıktı olarak alınabilmelidir.

 

Entegrasyon Süreçleri

 

SAP Hata Bildirimi Entegrasyonu

 

 • SAP Hata Bildirimi Entegrasyonu, sisteme girişi yapılacak her Teknik Birim Hata Kartının SAP üzerinde Hata Bildirimi oluşturulması için geliştirilecek entegrasyondur. 
 • Entegrasyonun geliştirilebilmesi için Müşteri bilgi işlem ekibi tarafından SAP üzerinde hata bildirimi oluşturan web servis veya RFC hazırlanacaktır.
 • Uygulama hazırlanan web servis veya RFC ile online olarak Hata Bildirimi oluşturacaktır.
 • Web Servis veya RFC’nin alacağı parametreler Bildirim Tanımı (Hata Yeri Tanımı + Hata Tanımı), Ekipman Kodu (Varlık Kodu), Planlama Grubu Kodu (İletildiği Bölüm Kodu), Sorumlu İş Yeri Kodu (Varlık üzerindeki işletme kodu), Bildiren (Talep Eden kullanıcının ilk 12 karakteri), Tanım (Ek Açıklama + Çözüm Önerisi) alanları olacak. 

 

SAP Varlık Entegrasyonu

 

 • SAP Varlık Entegrasyonu, SAP üzerinde tanımlı ekipmanların, teknik birimlerin, masraf merkezlerinin, nesne türlerinin ve ekipman tiplerinin BEAM2’ye aktarılması için geliştirilecek entegrasyondur. 
 • Entegrasyonun geliştirilebilmesi için Müşteri bilgi işlem ekibi tarafından SAP üzerinde tanımlı olan verileri sonuç olarak döndüren web servis veya RFC hazırlanacaktır.
 • Uygulama hazırlanan web servis veya RFC ile günde 1 defa SAP ile senkronize olacaktır.
 • Web Servis veya RFC’nin sonucunda gönderilecek veride Ekipman tipi, Ekipman, Tanım, Masraf Yeri, Masraf Yeri Kodu, Planma Grubu Kodu, Planlama Grubu Tanımı, Teknik Birim Kodu, Teknik Birim Tanımı,  Nesne Türü Kodu, Nesne Türü Tanımı, Sistem Durumu Kodu, Sistem Durumu Tanımı ve Üst Ekipman bilgileri olacaktır.

SAP Personel Entegrasyonu

 

 • SAP Personel Entegrasyonu, SAP üzerinde tanımlı personellerin BEAM2’ye aktarılması için geliştirilecek entegrasyondur. 
 • Entegrasyonun geliştirilebilmesi için Müşteri bilgi işlem ekibi tarafından SAP üzerinde tanımlı olan verileri sonuç olarak döndüren web servis veya RFC hazırlanacaktır.
 • Uygulama hazırlanan web servis veya RFC ile günde 1 defa SAP ile senkronize olacaktır.
 • Web Servis veya RFC’nin sonucunda gönderilecek veride SicilNo, TC Kimlik No, İsim ve Soyisim bilgileri olacaktır.

 

Fikirbaz Öneri Entegrasyonu

 

 • Fikirbaz Öneri Entegrasyonu, hata kartında seçilen Nitelik “FİKİRBAZ ÖNERİ” olduğunda Fikirbaz üzerinde öneri kaydı oluşturması için geliştirilecek entegrasyondur.
 • Entegrasyonun geliştirilebilmesi için Müşteri bilgi işlem ekibi tarafından Fikirbaz üzerinde Öneri kaydı oluşturan web servis hazırlanacaktır.
 • Uygulama hazırlanan web servis ile online olarak Öneri kaydı oluşturacaktır.
 • Öneri oluşturulurken Personel, Konu ve Açıklama alanları gönderilecektir.
 • Konu alanına hata kartı üzerinde seçilen Varlık Tanımı + Hata Yeri Tanımı + Hata Tanımı gönderilecektir.
 • Açıklama alanına hata kartı üzerinde yazılan Çözüm Önerisi gönderilecektir.

 

Fikirbaz Puan Entegrasyonu

 

 • Fikirbaz Puan Entegrasyonu, Otonom Bakım Modülünde otomatik verilen puanların Fikirbaz sistemine aktarılması için geliştirilecek entegrasyondur.
 • Entegrasyonun geliştirilebilmesi için Müşteri bilgi işlem ekibi tarafından Fikirbaz üzerinde Puanlandırma kaydı oluşturan web servis hazırlanacaktır.
 •  Uygulama hazırlanan web servis ile günde 1 defa Otonom Bakım Modülünde otomatik verilen puanları Fikirbaz sistemine aktaracaktır.

 

eBA Puan Entegrasyonu

 

 • eBA Puan Entegrasyonu, eBA üzerinde hazırlanacak Arıza Analiz Formu kaydedildiğinde otomatik puan verilebilmesi için geliştirilecek entegrasyondur.
 • Entegrasyonun geliştirilebilmesi için BEAM2 üzerinde puan kaydı oluşturan bir method geliştirilecektir.
 • Geliştirilen method eBA üzerinde Müşteri bilgi işlem ekibi tarafından geliştirilecek süreç üzerinde kullanılarak otomatik puan verilmesi sağlanacaktır.

 

Yazılım Geliştirme Talepleri

 

 • Hata Kartı yazdırma özelliği sisteme eklenecektir. Hata Kartları sistemden yazdırılıp makinelerin üzerine asılacaktır.
 • Hata Kartı ve Önce/Sonra Kaizen kayıt sayfalarına Planlanan Bitiş Tarihi alanı eklenecektir.

 

Raporlar

 

Alt başlıklarda bulunan tablo ve grafikler sistemden alınabilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HKG

 

TAKVİM

HAFTA

ASILAN KART

KALDIRILAN KART

HEDEF

2016-31

1

80

1

14

2016-32

2

96

4

28

2016-33

3

108

6

42

2016-34

4

121

7

56

 

 

 

PRSN. PRFOR

 

 

46

47

48

49

50

51

52

1

2

AÇMASI GEREKEN HKS

AÇTIĞI HKS

KAPATILAN HKS

İLYAS TÜRKEL

16

25

3

1

11

0

7

9

2

9

74

107

FERHAT BULUT

0

21

8

0

12

3

5

0

3

9

52

104

 

 

KART TİPİ

 

 

AKHS

KHKS

Yapılma oranı

 İSG

82

35

43%

OPERATÖR

75

46

61%

TEKNİK BİRİM

659

452

69%

 

 

 

AKHS

KHKS

Yapılma oranı

E&O

242

148

61%

MEKANİK

423

310

73%

OPERATÖR

104

62

60%

İSG

45

11

24%

 

 

 

ÖS TND GRAFİK

 

ÖNCE -SONRA

AYLAR

Ö/S

HEDEF

Ö/S TOPLAM

KAPALI Ö/S

AĞUSTOS

14

8

14

0

EYLÜL

5

16

19

1

EKİM

30

24

49

4

KASIM

15

32

64

5

ARALIK

5

40

69

18

 

 

TEK NOKTA DERSİ

AYLAR

HEDEF

TND

AĞUSTOS

1

3

EYLÜL

2

6

EKİM

4

9

KASIM

6

9

ARALIK

8

9

 

 

 

Hata Kartı Listesi

 

Hata kartı kaydı üzerinde girilen tüm bilgilerin bulunabildiği bir liste rapor hazırlanabilecektir.

 

Önce/Sonra Kaizen Listesi

 

Önce/Sonra Kaizen kaydı üzerinde girilen tüm bilgilerin bulunabildiği bir liste rapor hazırlanabilecektir.

 

TND Listesi

 

TND kaydı üzerinde girilen içerik hariç tüm bilgilerin bulunabildiği bir liste rapor hazırlanabilecektir.

 

Personel Kazanılan Puanlar Listesi

 

İki tarih aralığında personelin toplam kaç puan kazandığı bilgisinin bulunduğu bir liste rapor ve hangi tarihte hangi işlemden kaç puan aldığı bilgisinin bulunduğu bir liste rapor hazırlanabilecektir.

Ürünlerimiz hakkında detaylar için bize ulaşın!

0262 341 51 50

Sizin için en iyisi 

 


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN