/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Ürünlerimiz

BEAM FAYDALARI

Kurumsal Varlık Yönetiminin Temel Hedefleri

 

1) Sürdürülebilir ve Etkili Fiziksel Varlık Yönetimi ile operasyonlarda ve bakımda mükemmellik sağlayın.

2) Varlık Getirisini En Üst Düzeye Çıkarın ve riski yönetin.

3) Üstün Varlık performansını elde edin.

4) Varlık kullanımını iyileştirin.

5) Varlık üzerinde operasyonel verimliliği artırın

6) Bakım sürecini kolaylaştırın ve diğer iş alanlarıyla entegre edin.

 

Kurumsal Varlık Yönetimi'nin faydaları nelerdir?

Bağlantısız, yönsüz ve ucu açık operasyonları kapsamına alır ve bunları yapılandırılmış ve disiplinli bir programa dönüştürür.

Bunun faydaları tüm kuruluşa yayılmıştır. İşte en önemlilerinden beşi:

 • Stratejik planlama yeteneklerini ve hedeflere ulaşma yeteneğini geliştirir.
 • Ekipman kullanılabilirliği, varlık ömrü ve diğer önemli performans önlemleri açısından varlık performansını iyileştirir.
 • Kullanım kolaylığı, veri bütünlüğü ve raporlama yeteneklerini geliştirerek yazılım sistemlerinden yatırım getirisini artırır.
 • Varlık güvenilirliğinden veya hizmet seviyelerinden ödün vermeden sinerji sağlayıp atıkları ortadan kaldırarak maliyetleri azaltır.
 • Varlıkların müşterilere, mal sahiplerine, çalışanlara, düzenleyicilere, sigorta sağlayıcılarına ve diğer paydaşlara karşı sorumlu yönetimini gösterir.

 

 

BEAM Ne Sağlayabilir: 

 

 • Daha hızlı karar vermek için daha hızlı, daha doğru varlık raporlaması ve analizi
 • Varlık performansı, risk ve sermaye harcamaları konusundaki görünürlüğün artırılması
 • Merkezi izleme ve kontrol ile iyileştirilmiş varlık kullanımı
 • Minimize edilmiş kesintilerle üstün varlık performansı, verimlilik ve güvenilirlik
 • Teknik operasyon, bakım ve onarım maliyetlerinin düşürülmesi
 • Varlıkların kullanım verimliliğinin arttırılması
 • Hızlı, doğru raporlama ve karar destek bilgisi
 • Çalışma ortamlarınızın iyileştirmesi ve verimliliğinin arttırılması
 • Şirket kurumsal yapısının güçlendirilmesi
 • Tesis varlıklarının doğru ve verimli yönetilmesi

Alt yüklenicilerinizi doğru ve verimli yönetilmesi

BEAM ile kuruluşlar, varlığın ömrü boyunca tesisleri, demirbaş/sermaye ekipmanı, araç filoları gibi fiziksel varlıkları yönetebilir. Kuruluşlar, mevcut her bir varlığın kullanımını en üst düzeye çıkarabilir ve tüm tesis ve ekipmanların en yüksek performans ve verimlilikle çalışmasını sağlayabilir.

 

Yatırım Planlaması ve Tasarımı

Kuruluşlar, iş emirlerini planlayıp, yatırımları yönetebilir, varlık spesifikasyonu ve tasarımı için işbirliğine dayalı mühendislik sağlayabilir ve işbirlikçi proje yönetimi sağlayabilir. Varlık yatırımlarını alınmasıyla başlayan süreçle hangi varlığın elde edilmesinin katma değer katacağını analiz edebilirler. Varlık giderlerini yönetebilir ve bir yatırımın uygulanabilirliğini tarihçe ile hesaplayabilirler.

 

Satınalma, Tedarik ve İnşaat

Kuruluşlar, ihale sürecini yönetmenin yanı sıra varlık tedarik edebilir, inşa edebilir ve kurabilir ve nitelikli tedarikçi ve malzeme seçebilir. İşbirlikçi projeleri, işbirlikçi değişiklik yönetimini yönetebilir ve devreye alma ve başlatma faaliyetleri için belgeleri tutabilirler.

 

Bakım ve Operasyonlar

Kuruluşlar, belgeler ve ekipman da dahil olmak üzere tüm teknik varlıkları yönetebilir. Genel bakımın yanı sıra önleyici ve tahmine dayalı bakımı planlayabilir ve uygulayabilirler; çevre, sağlık ve güvenlik konularını yönetim sistemlerine entegre yönetip; iş izni ile ilgili süreçleri yönetebilirler. Kuruluşlar, radyo frekansı tanımlama veya nesnelerin interneti (RFID veya IoT) teknolojisini entegre ederek mobil varlıkları da yönetebilir. BEAM, bakım, onarım ve operasyon yedek parça ve servis alımlarının yanı sıra işletmeler genelindeki tüm kurumsal envanterin yönetimini destekler. Yazılım, çalışanların ve yüklenicilerin yönetimini, entegre varlık muhasebesini, bakım bütçelemesini ve varlık performansının analizini kolaylaştırır.

 

Denetim, Kurumsal Risk ve Hizmetten Çıkarma

Kuruluşlar yönetmeliklere göre varlıkları devredebilir, yeniden kullanıma açabilir ve elden çıkarabilir. Ayrıca, mevcut modüllerle denetime hazır durumda bulunurken QDMS sistemi entegrasyonlarıyla çevre, sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygunluğu sağlayabilirler. Varlık risklerini ve kritiklik değerlendirmelerini hesaplatabilirler.

 

Varlık Analizi ve Performans Optimizasyonu

Kuruluşlar, kurumsal varlık, bireysel varlık, tesis ve tedarikçi tarafından maliyetlerin ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir. İyileştirme alanlarını belirlemek, proaktif bakım uygulamak ve bir varlığın ömrü boyunca maliyetleri takip etmek için standart bakım anahtar rakamlarını izleyebilirler. Ayrıca bütçeleri izleyebilir ve bakım maliyetlerini planlayabilirler.

 

Gayrimenkul ve Tesis Yönetimi

Kuruluşlar portföy yönetimi, kurumsal emlak yönetimi, ticari emlak yönetimi ve tesis yönetimini idare edebilir. Tüm gayrimenkul yaşam döngüsünün desteği ile mülk geliştirebilir, inşa edebilir, işletebilir ve dağıtabilir ve maliyetleri daha görünür ve kontrol edilebilir hale getirebilirler.

 

Filo yönetimi

Kuruluşlar, bir araç filosunu yönetmenin tüm yönlerini ele alabilir. Sistem satınalma modülüyle çalışanlara araç temin edebilir, kiralayabilir ve zimmet yönetimiyle tahsis edebilir, trafik cezalarını ve zorunlu sigortaları yönetebilir, ayrıca periyodik muayeneleri hatırlatabilir ve garantileri takip edebilirler. GPS ile araçları takip edebilir, otobil gibi yakıt alım hareketlerini varlık bazında yakıt alım masrafı entegrasyonuyla toplayabilirler. Yöneticiler varlıkların verimli kullanımını sağlamak için maliyetleri izleyebilir ve performansı analiz edebilir.

Envanter Yönetimi

BEAM envanter yönetimi, işletmedeki tüm tesis ve ekipmanların, yerleşim ve maliyet merkezlerine göre varlık ağacı yapısında takip edilmesini sağlar. Ayrıca tüm işletme envanterinin zimmet ve garanti bakım anlaşma süreçlerinin takibini  de kolaylıkla Android ve IOS mobil cihazlar üzerinden yapabilirsiniz.

 

Filo Yönetim Sistemi

Tüm toplu taşıma araçlarının varlık hiyerarşisi ve yedek parça kütüğünü oluşturup – dahili araç bakım yönetimi modülü ile sektöre özel standartlarda raporlama yapabiliriz. Ulaşım – filo ile ilgili, örneğin yakıt tüketimini izlemek için araç yakıt alımları fonksiyonu, araç lastik ölçümlerinin takip edilebilmesi olanaklarını sağlıyoruz.

 

TPM (Toplam Verimli | Otonom Bakım) Nedir?

Otonom Bakım Nedir? TPM (Total Productive Maintenance) yani Toplam Verimli Bakım ya da Otonom Bakım yazılımları, personellerin makinelerini sahiplenmesi ve nihai olarak her personelin bir bakımcı yetkinliğine kavuşmasını sağlar. Bu hedeflere ulaşmak için, BEAM Otonom Bakım Yönetimi yazılım çözümümüz ile;

En Çok Hata Kartı asılan bölümleri belirleyebilirsiniz.

Tek Nokta Dersleri ile personellere nokta atış eğitimler yapabilirsiniz.

Önce-Sonra (Ö/S) Kaizen çalışmaları ile sürekli iyileştirmeleri yapabilirsiniz.

Kobetsu-Kaizen süreçleri ile daha büyük kapsamlı operasyonları iyileştirebilirsiniz.

Ödüllendirme (Takdir Tanıma) sistemi ile personellerin motivasyonunu yükseltebilirsiniz.

 

Hata Kartları

Hata Kartı asma uygulaması otonom bakım yönetiminin temelini oluşturur. Personellerin makinelerinde gördükleri aksaklıkları, iyileştirmeleri, düzenlemeleri, İSG önlemlerini farklı renklerde hata kartları asarak giderilmesini sağlayan bir uygulama. Bimser’in kurumsal varlık ve bakım yönetimi yazılımıyla, asılan hata kartları ile ödüllendirme sistemine otomatik puanlar atayabilirsiniz.

 

Kaizen Tekniği – Kobetsu Kaizen | Yalın Yönetimi

Kobetsu-Kaizen çalışmaları Ö/S Kaizen çalışmalarından farklı olarak; daha kapsamlı, sorunları tespit edilmiş, proje planı çıkarılmış, maliyetleri ve kazanımları önceden hesaplanmış uygulamalardır diyebiliriz.

Kobetsu-Kaizen çalışmaları 10 adımda değerlendirilir. Bu adımlarda Kobetsu-Kaizenin konusu belirlenir, çalışacak ekip üyeleri belirlenir, sorunun detaylı analizi yapılır, maliyet hesaplaması yapılır, proje adımları ve planı oluşturulup, termin tarihleri belirlenir ve sonucunda çalışmanın sonuçları belirlenir diyebiliriz.

 

Tek Nokta Eğitimi

Tek Nokta Dersleri ile personellerin bildiği uygulamaları diğer personellerle paylaşmasını sağlayarak sistemde üzerinde bir kütüphane oluşması amaçlanır. Bu sayede sadece birkaç kişinin bildiği uygulamaların ödüllendirmenin de vermiş olduğu motivasyonla başka personellere de altyapı oluşturacak şekilde kayıt altına alınmasını sağlanır.

 

5S Kuralı

Önce-Sonra Kaizen uygulamalarında hedef sürekli iyileştirme sağlamak. Ö/S Kaizen çalışmaları kalite, maliyet, İSG, personel memnuniyeti ve üretim gibi farklı kategorilere ayrılarak öncesi ve sonrası fotoğraflanır, yapılan kaizen çalışmasının maliyeti, kazancı değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda da bu Ö/S Kaizen çalışmasını yapan personellerin ödüllendirmesi olur. Başarıya ulaşan Ö/S Kaizen çalışması Kaizen yaygınlaştırma uygulaması ile diğer makinelere de uygulanarak, Ö/S Kaizenin katma değeri arttırılır.

 

Ödüllendirme Sistemi

Ödüllendirme otonom bakım sistemlerinde ve uygulamalarında olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir uygulama. Personellerin kolaylıkla sisteme adapte olması, benimsemesi ve sürdürülebilir olması için yapılan çalışmanın mutlaka ödüllendirmesi gerekiyor. Aksi durumlarda otonom bakım sistemi başlarken bitmiş olur. BEAM Otonom Bakım Yönetim Sistemi ile yapılan hata kartı asma, hata kartı kaldırma, Ö/S kaizen, tek nokta dersleri, kobetsu-kaizen gibi uygulamalarda otomatik puan ataması ile personellere ödüllendirme yapılır. Bu kazanılan ödüller yazılım sistemimizin içinde bulunan ödül sayfasından her personel puanının yettiği ödülü sipariş verebilir, istenirse bu ödül seçme işlemi onay sürecine tabi tutulabilir. Otomatik puan verme dışında istenirse yılın kaizeni gibi ayrı ödülleri de sisteme istenen kadar tanıtabilir, manuel puan ataması da yapabiliriz.

 

Bakım Yönetimi

Bakım onarımı, kurumunuzdaki tüm varlıkların işlevlerini en üst seviyede tutabilmek için yapılan faaliyetlerin bütünü olarak tanımlayabiliriz. Varlıklarınız; hat, makine, ekipman, bina, araç, demirbaş, bilgi işlem ekipmanları olabilir. BEAM ile kurumunuzdaki endüstriyel ve kurumsal varlıklarınızın tüm mekanik, elektrik, otomasyon, inşaat, bilgi işlem vb. bakım onarım faaliyetlerini yönetebilirsiniz.

Bu faaliyetlerin başlıcaları;

Arizi(Arıza) Bakım

Periyodik Bakım

Kestirimci Bakım

 

Arizi (Arıza) Bakım

Varlığınıza beklenmedik bir arıza nedeniyle karşılaştığında yapılan bakım faaliyeti olarak tanımlıyoruz. Tüm kurumlarda görülen bakım çeşididir. Duruşlu arıza ve duruşsuz arıza olarak 2 temel başlığa ayrılır.

Duruşlu arıza, varlığın kendisinde, bağlı olduğu hatta ya da bağlı olduğu varlıkta duruşa sebebiyet veren bir arıza olduğunu belirtir. İstenmeyen bir arıza çeşididir, derhal bakım ekibine iletilmeli ve müdahale edilmesi gerekir. Birçok kurum bu duruşların hem takibi hem de bakım ekibine hemen ulaşmasını sağlamak için otomasyon sistemleri kullanır. BEAM tam da burada esnek entegrasyon kabiliyetiyle devreye girer ve otomasyon sistemlerinden aldığı bilgilerle otomatik arizi bakım iş emirleri açar, duruş sürelerini ve nedenlerini karşılaştırır ve ihtiyaç duyulan tüm analizlerin yapılmasına olanak sağlar. Duruşsuz arıza, varlığın kendisinde bir arıza olduğunu fakat duruşa sebebiyet vermediğini belirtir. Önem derecesi duruşlu arızaya göre daha düşüktür.

Temel arizi bakım süreci şöyledir;

Arıza, BEAM web uygulaması ile veya mobil uygulaması (barkod okutulabilir) ile bildirilir. İstenirse gerekli onaylardan geçirilir. Ardından bakım ekibine iletilir. Planlaması yapıldıktan sonra müdahale süreci başlar, müdahale sırasında çalışan personeller, kullanılan malzemeler, dış servis bilgileri ve iş emri detay bilgileri girildikten sonra iş emri kapatılır. (İstenirse onay süreci yapabilir ve ardından kapatma işlemi yapabiliriz.)

 

Periyodik Bakım

Periyodik bakım, varlığınıza belirli periyotlarda yaptığınız bakım faaliyetidir. Bu periyot tarih bazlı veya sayaç bazlı olabilir. Tarih bazlı; günlük, haftalık, aylık, 3 aylık vb. bakım şeklinde olabilir. Sayaç bazlı ise; saat, km, vuruş sayısı, ürün adedi vb. tanımlarda olabilir. BEAM ile özellikle sayaç bazlı periyodik bakımlarda entegrasyon ile bu bilgiler (saat, km, vuruş sayısı, ürün adedi) okunarak otomatik iş emri oluşturabilirsiniz. Tarih bazlı bakımlarınız verdiğiniz tolerans kadar gün önceden iş emri oluşturur ve size mail veya mobil bildirim ile hatırlatma yapar. Günü gelen periyodik bakımlarınız içerisindeki iş adımları için bakım onarım formu çıktısı alabilir ya da mobilden takibini yapabilirsiniz.

BEAM’de periyodik bakımlarınızı tanımlarken bu bakımı kaç kişinin ne kadar sürede, hangi malzemeleri ve hangi araç gereçleri kullanarak yapacağını belirtirseniz; ihtiyaç planlaması raporuyla t anında elinizdeki kaynak, malzeme ve araç gereç ile planladığınız periyodik bakımlarınızın ne kadarını karşılayabildiğinizi veya karşılayamadığınızı yüzde olarak veya ayrıntılı olarak öğrenebilir ve eksiklikleriniz için gerekli aksiyonları alabilirsiniz.

 

Kestirimci Bakım

Arıza oluşmadan, arıza olabileceğini kestirme (tahmin etme) faaliyetlerinin yürütüldüğü bakım çeşidine kestirimci bakım diyoruz. BEAM kestirimci bakım modülüyle, titreşim ölçümü, yağ analizi, ultrasonik ölçümler, sıcaklık ölçümleri gibi hasarsız muayenelerle alınan değerlerin girişlerini yapabilirsiniz. İstenilen frekans aralığında olmayan veya tolerans dışında olan ölçümler için belirlediğiniz faaliyetleri içeren otomatik iş emri oluşturarak, arızaların önüne geçebilirsiniz. Ayrıca ölçtüğünüz tüm değerlerin trendine raporlardan ulaşabilirsiniz.

Bakım onarım faaliyetlerindeki bu fonksiyonlarının yanı sıra BEAM, kullanıcı dostu, kullanım kolaylığı ve işlevselliğiyle, müşterilerimiz tarafından en iyi bakım onarım programı olarak gösteriliyor.

Malzeme ve Kaynak Yönetimi

Malzeme Yönetimi, varlık yönetimi sürecinde ihtiyaç duyulan tüm malzeme ve yedek parça süreçlerinin yönetildiği modülümüz.

Kaynak Yönetimi, varlık Yönetimi sürecinde ihtiyaç duyulan, iç personel ve taşeron işlerinin planlanması ve performansların ölçülmesi ve tedarikçi değerlendirilmesinin yapılabildiği modülümüz.

 

Malzeme Yönetimi

Malzeme yönetimi ile malzemelerin sipariş miktarı belirlenebilir, malzeme transferi, giriş-çıkış ve iadeleri yapılır, fiziksel sayımlar ile miktar ve içerik kontrolü gerçekleştirilir. BEAM stok yönetimi ile, azalan stokların otomatik sipariş açılarak yenilenmesini sağlayan ve planlama seçenekleri sunarak minimum, maksimum ve güvenli stok seviye kontrolü ile otomatik sipariş oluşturma miktarı olanağı sunar.

Malzeme yönetimi sayesinde gerekli malzeme, iş gücü ve makine ihtiyaçları belirleyerek oluşabilecek malzeme eksikliği konusunda önlem alabilir ve minimum düzeyde stok bulundurmanızı sağlanarak depo maliyetlerinizi en aza indirebilirsiniz.

Malzeme tedarik edilirken daha iyi veya aynı işi görecek daha ucuz ürünlerin seçilmesine yardımcı olarak, işletme faaliyetlerinizi daha ekonomik ve verimli bir şekilde yürütebilirsiniz.

BEAM malzeme yönetimi modülü ile aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

Malzeme bazında sınırsız barkod tanımı yapabilir, malzeme ve cihaz yönetimi yapabilirsiniz.

Malzeme bazında grup kodu ve alt grup ile malzemeleri sınıflandırabilir, stok yönetimini düzenli yapabilirsiniz.

İş emrine kolay parça çıkış ve otomatik olarak stok değişimi yapabilirsiniz.

Hurda yedek parçaların takibini uygulama üzerinden yapabilirsiniz.

Ambar talep yönetimi sayesinde ambardan bir malzemenin alınması için bir iş akışı algoritması ile malzemeleri talep eden kişiye rezerve edebilirsiniz.

Stok yönetiminin tek bir ekran üzerinde yapılması sayesinde ambarlar veya depolarda bulunan fazla malzemeler ambarlar arası transferler ile farklı depolara sevkiyatını yapabilirsiniz.

Minimum ve maksimum stok seviyelerinin belirlenmesi ve seviyelerin dışına çıkıldığında otomatik bilgilendirme veya satın alma süreci başlatabilirsiniz.

Depo ve stoklarda bulunan malzeme sayımını uygulama ve mobil cihazlar üzerinden yapabilirsiniz.

Sınırsız sayıda depo/ambar tanımlanması sayesinde stok yönetimini daha kolay yapabilirsiniz.

Malzeme toplamları hesaplama fonksiyonu ile ister malzeme, istenirse ambar toplamaları bazında stoklarda hesaplama hatası olduğunda kullanabilirsiniz.

Malzeme en çoklar analizi raporu ile ay, yıl, hafta, malzeme, satıcı, ambar, masraf merkezi bazında toplam maliyet giriş/çıkış (TL/Döviz) miktarını grafiksel olarak uygulama üzerinden alabilirsiniz.

Uygulama içerisinde bulunan 30 farklı türde malzeme raporu ile stok / depo yönetimi değerlendirilmesi için hazır raporlar kullanabilirsiniz.

 

Kaynak Yönetimi

Kaynak Yönetimi modülümüz; iş önceliklerinin daha iyi belirlenmesi, en uygun düzeyde kaynak kullanımı, personel performansının takibi, hangi personelin ne işler yaptığı, teknik personelin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, personel yetkinliklerinin takibi, bakım için daha kısa kesinti süresi ve etkin iş planlaması için olanak sağlar.

Bimser kaynak yönetimi modülümüz ile bir personelin çalışabileceği işletmeler, ekipmanlar, iş tipleri, aldığı eğitimler, kişisel bilgiler vb. tanımlanarak kaynakların verimli ve efektif kullanımını sağlıyoruz.

İş emirleri ve görevler arasında kolay kullanımlı görsel gezinme olanağı sunuyoruz.

Bimser BEAM yazılım çözümü,

Görev ve çalışma bağımlılıklarını ekip kaynak yönetim kabiliyeti sunar.

En iyi kaynak kullanımı için kaynak yükünü kullanılabilirlikle karşılaştırmayı sağlar.

Vardiya planları doğrultusundaki çalışmanın otomatik planlanmasını sağlar ve kaynak yönetiminin efektif olmasına yardımcı olur.

Personel meşguliyet takvimi ile personellerin günlük, haftalık ve aylık iş planlamalarının yapılmasını sağlar.

 

Stok ve Depo Yönetimi

Bimser stok yönetimi modülü ile malzemelerin sipariş miktarlarını belirleyebilir, malzeme transferi, malzeme giriş-çıkış ve iadeleri yapabilirsiniz. Fiziksel sayımlar ile miktar ve içerik kontrolü gerçekleştirebilirsiniz. BEAM, azalan stokların otomatik sipariş açılarak yenilenmesini sağlayan planlanma seçeneği sunarak; minimum, maksimum ve stok seviye kontrolü ile otomatik sipariş oluşturma miktarı olanağı sunuyor.

 

Ürünlerimiz hakkında detaylar için bize ulaşın!

0262 341 51 50

Sizin için en iyisi 

 


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN