/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Ürünlerimiz

BEAM ÖZELLİKLERİ

İşlerinizi akıllı asistanınız takip etsin, operasyon hızınız artsın..

 1. Dijital Varlık Arşivi
  Varlıklar ile ilgili yapılan tüm işlemlerin tek bir merkezden yönetilerek kurumsal hafızanın oluşmasını sağlayabilirsiniz.
 2. Mobilizasyon
  Bakım faaliyetlerinin tamamının mobil uygulama üzerinden yönetilerek online olarak verilere ulaşılmasını sağlayabilirsiniz.
 3. İş Emri Süreçleri
  Varlıklar bazında oluşan tüm arızaları, duruşları, periyodik bakımları yönetebilir, ihtiyaca göre belirli onay mekanizmalarından geçirerek bir iş akış modellemesi yapılabilmektedir.
 4. Dashboard (KPI)
  Anahtar performans göstergeleri eş zamanlı olarak izlenilebilir ve kurum ihtiyaçlarına göre kişileştirilebilir KPI oluşturulabilir.
 5. Akıllı İş Rotaları
  Varlık ile yapılacak tüm bakım faaliyetleri iş emri takvimleri ile merkezi olarak yönetilebilmektedir.
 6. Yetkinlik Yönetimi
  Personelin aldığı eğitimler, çalışabileceği işler ve çalışma süreklerine göre veya o gün çalışıp/çalışamama durumuna göre iş emirlerinin yönlendirilmesi yapılabilmektedir.

  Varlıklarınızın dönüşümsel zaman yönetimini yapın, zamanı etkin ve verimli kullanın..
 7. Personel W/T Takibi
  Vardiya planları ve meşguliyet takvimi ile personellerin günlük, haftalık ve aylık iş planlamalarının yapılmasını sağlayabilirsiniz.
 8. Periyodik Bakım
  Önceden belirlenmiş olan belirli zaman aralıkları ile sürekli tekrar eden veya sayaca bağlı bir takvime bağlı olacak şekilde gerçekleştirilecek bakımları takip edebilirsiniz.
 9. Kestirimci Bakım
  Arıza oluşmadan, arıza olabileceğini kestirme (tahmin etme) faaliyetlerinde titreşim ölçümü, yağ analizi vb. alınan değerlerin otomatik veya elle girişlerini yapabilirsiniz.
 10. TPM
  Koruyucu, kestirimci bakımların üst düzeyde yapılmasını sağlayıp sıfır ekipman duruşu ve kalite hatalarını sıfıra indirme hedefiyle verimliliği arttırmayı sağlayabilirsiniz.

  Maliyetlerinizi düşürün, varlıklarınızın ömrünü uzatın..
  Finansal kaynaklarınızı yatırıma ve büyümeye harcayın..
 11. Enerji Maliyeti
  İşletmenizin ürettiği veya tükettiği enerjiyi, enerji merkezi ve pano bazında takip ederek varlık maliyetlerini buna göre hesaplayabilirsiniz.
 12. Kaynak Maliyeti
  Plansız/Arızi ve Periyodik bakımlarınızda çalışan iş gücü maliyetini hesaplayabilirsiniz.
 13. Hizmet Maliyeti
  Varlıklar için dışarıdan alınan teknik hizmetlere ödenecek servis maliyetlerini hesaplayabilirsiniz.
 14. Duruş Maliyeti
  Üretim hatlarında yaşanan plansız duruşlarda ortaya çıkan kayıpları hesaplayabilirsiniz.
 15. Üretim Maliyeti
  Varlıkların üretilmesi sırasında oluşan tüm maliyetleri hesaplayabilirsiniz.
 16. Stok Maliyeti
  Sistematik ve programlı bakımlar sayesinde fazla stok bulundurulmasını kontrol altına alarak, stok maliyetlerini takip edebilirsiniz. 

  Sahada konuşan makinelerinizi gerçek zaman odaklı varlık yönetimi ile dinleyin..
 17. Arızi Bakım
  IoT, SCADA, PLC vb. sistemlerde varlıklar üzerinde plansız oluşan arızaların takip ve arıza müdahale süreçlerini takip edip yönetebilirsiniz.
 18. Kestirimci Bakım
  Kestirimci bakım ile izlenen ekipmanlardan veri alınarak, bozulma gerçekleşmeden bakımın doğru ve yeterli bir biçimde yapılmasını sağlayabilirsiniz.
 19. Analiz ve Rapor
  10.000 üzerinde çeşit grafik/rapor içeren güçlü bir raporlama ile ihtiyaçlarınız doğrultusunda raporlar alabilir ve zamanlayıcılar ile otomatik olarak oluşmasını sağlayabilirsiniz.

  Akıllı sistemlerde kullandığınız veriyi Connected V.Y. ile entegre edin..
 20. ERP Entegrasyonu
  İşletmelerde çalışmakta olan ERP sistemleri ile web servisler, RFC vb. haberleşme yöntemleri ile verilerin sisteme aktarımı gerçekleştirilebilir.
 21. SCADA, IOT, OPS, MES
  Otomasyon cihazları, IoT cihazları, üretim programları ile entegrasyonlarıyla anlık verilerin sisteme aktarımı gerçekleştirilebilir.
 22. CBS/GİS (Coğrafi Bilgi Sistemi)
  Varlık entanterlerinin harita üzerinde konumlandırılarak, varlık ile ilgili yapılan bakım faaliyetlerini CBS haritaları üzerinde yönetebilirsiniz.
 23. QDMS, eBA, ENSEMBLE Entegrasyonu
  BİMSER ürün ailesi içerisindeki QDMS, eBA, Ensemble ürünleri ile tam entegrasyon sağlayabilirsiniz.

  İşletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda geleceğini planlayın..
 24. Öngörülebilir Satınalma
  Malzeme kartları üzerinde güvenli, minimum ve maksimum stok seviyeleri belirlenerek stok takibinin kontrolü sağlanabilir.
 25. Planlı Bakım
  işletmenizin tüm ekipmanlarına ister sayaç bazlı ister zaman bazlı olarak oluşturulacak bakımlar ile takip ederek, ekipman ömürlerini ve işletmenizin verimliliğini arttırabilirsiniz.
 26. Stok Yönetimi
  Stoklarınızda bulunan malzemelerin ambarlar bazında yönetilerek gereksiz stok bulundurulmasına engel olabilirsiniz.
 27. Koltuk Altı Ambarların Takibi
  Merkezi ambardan dağıtım yapılan malzemelerin diğer ambarlar veya kişiler üzerindeki durumlarını yönetebilirsiniz.

  Yatırımlarınızı veriye dayalı yapın..
 28. Tedarikçi Yönetimi
  Tüm tedarik süreçlerinizi tek bir merkezden yönetir, otomatize olan tedarik zinciriniz sayesinde karlılığınızı arttırırsınız. Satın alma sırasında alınan teklif alternatiflerini karşılaştırıp onaya sunabilir, satınalma şartlarına uygunluk kontrolü özelliği sayesinde onay süreçleri içeren iş akışları oluşturabilirsiniz.
 29. Ürün Ömrü Değerlendirmesi
  İşletme için varlık ömür değerlerini hesaplayarak yatırım / iyileştirme planlarınızı belirleyebilirsiniz.
 30. Varlık Risk Değerlendirmesi
  Risk değerlendirmeleri yaparak kritik varlıklarınız ile ilgili bakım faaliyetlerini ve periyotlarını ayarlayabilirsiniz.
 31. Ürün Arıza Kayıtları
  Envanterinize kayıtlı varlıkların hangi sıklıkla ve ne tür arızalar verdiğini takip edebilirsiniz.
 32. Muadil Ürünlerin Kıyaslanması

Envanterinize kayıtlı varlıkların hangi marka ve model oluştuğu, bunların bakım maliyetlerine göre kıyaslama yaparak işletme koşullarına en uygun ekipmanı seçebilirsiniz.


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN