/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Destekler

Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği

 

Yurt dışında ürünlerinin reklamını yaparak ihracat miktarını ve marka bilinirliğini artırmak istiyorsanız.
Bunun zamanı gelmişti zaten!

Türkiye’de üretilen ürününü ihraç etmek istediğin ülkede tanıtmaya yönelik yapacağın harcamaları Ticaret Bakanlığı karşılıyor! 

 

•Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım, web sitesi ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

•Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu reklam giderleri, bu ülkelerden birinde yurt dışı birim bulunması ya da marka tesciline sahip olunması koşuluyla desteklenir.

•Yurt dışına yönelik olarak, yabancı dil ve marka tescil belgesi ya da marka tescil başvurusunun olması koşuluyla web sitesi tasarımı desteğinden faydalanılabilir.

•Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler % 50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

•Yurt dışı birimi bulunan şirketler Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler; % 50 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 2.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

•Yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 50 oranında ve yıllık en fazla 2.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

•Yurt içinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla ya da iz bedeli üzerinden yurt dışına gönderilmesi gerekir. Bu ihracatlara ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir.

•Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirket ile yurt dışı tanıtım faaliyetini gerçekleştiren şirket arasında organik bağ olduğunda destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

 Tanıtım faaliyetleri kapsamında;

•Ulaşım, konaklama ile yemek giderleri,

•Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri,

•Türkçe yapılan tanıtım harcamaları,

•Yurt içine yönelik tanıtım harcamaları,

•Yurtdışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları desteklenmez.

 

Detaylı Bilgi için Adenyum Teknoloji  Ekibine Ulaşabilirsiniz!

0552 535 41 61

0262 341 51 50

 


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN