/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Destekler

E-Turquality ve Bilişim Sektörü Destekleri

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasıllaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Kapsamında Ticaret Bakanlığı Destek Paketi Yayınlandı!

İlgili destek paketinde bulunan 3 alt program aşağıdaki gibidir:

 • İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri
 • Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri
 • E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı

Programlara Başvurular halen KEP üzerinden Hizmet İhracatçı Birliği’ne yapılıyor ancak destek kapsamına alınmanın önkoşullarından biri de Ticaret Bakanlığı’nın DYS (Destek Yönetim Sistemi)’ye kayıt olmak.

Bu destek paketiyle Ticaret Bakanlığı;

 • Yeni kurulmuş veya ihracata yeni başlayan bir firmalar için İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri ile,
 • Halihazırda ihracat yapan firmaların ihracat devamlılığını sağlaması için Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri ile,
 • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla; altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve unicorn oluşturabilecek seviyede bir firmalar için ise  E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı ile

İhracat serüveninizin her aşamasında yanınızda olarak Sizin ve Türkiye’nin küresel pazardaki payını arttırmayı hedefliyor.

Hatırlatmakta fayda var, için İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri ve Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri birbirinden bağımsız destek programlarıdır ve firmalar eşzamanlı olarak desteklerden faydalanabilmektedir.

 • İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması Destekleri
  • Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil ve Korunma Desteği
  • Rapor ve Veri Analizi Desteği
  • Belgelendirme Desteği
  • Yurt Dışı Arama Desteği
  • E-Ticaret Site ve Platformlar ile Uluslararası Kuruluşlara Bireysel Üyelik Desteği
  • Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirme Desteği
  • Kiralama Desteği (Donanım)
  • Kiralama Desteği (Yazılım Lisansı)
  • Pazara Giriş Desteği

 

 • Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri
  • Reklam, Tanıtım, Pazarlama Desteği
  • Ürün Yerleştirme Desteği (Yurtdışı dizi,film vb)
  • Komisyon Desteği (Platform)
  • Komisyon Desteği (Acenta)
  • Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği
  • Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Milli Katılım Desteği(Sanal fuar dahil)
  • Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği
  • Yurt Dışı Birim Desteği

 

 • E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı
  • Stratejik İş Planı ve İzleme Değerlendirme Desteği
  • Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil-Koruma ve Alım Desteği
  • Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun, Platform Geliştirme Desteği
  • Kiralama Desteği (Donanım)
  • Kiralama Desteği (Yazılım Lisansı)
  • Pazara Giriş Desteği
  • Rapor ve Veri Analizi Desteği
  • Belgelendirme Desteği
  • Yurt dışı Arama ve Test Desteği
  • Reklam, Tanıtım, Pazarlama Desteği
  • Ürün Yerleştirme Desteği (Yurtdışı dizi,film vb)
  • Danışmanlık Desteği
  • Komisyon Desteği (Platform)
  • Komisyon Desteği (Acenta)
  • Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteği
  • Yurtdışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Proje Desteği
  • Veri Merkezi Kapasite Kurma Desteği
  • Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği
  • Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Milli Katılım Desteği(Sanal fuar dahil)
  • Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği
  • Yurt Dışı Şirket /Marka/Oyun/Yazılım/Aracılık Platfomu Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

 

E-Turquality Programı için;

 • Başvuruda bulunacak şirketlerin ilk aşamada Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan ilk değerlendirme soru seti ile yetkinliklerini değerlendirmeleri ve değerlendirme sonucunu başvuruda ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Başvurusu kabul edilen şirket için; Vizyonunun, ürünlerinin/hizmetlerinin, strateji yönetimi ve kurumsal yetkinliklerinin, finansal yönetiminin ve performansının, operasyon yönetiminin, pazarlama, satış ve marka yönetiminin becerilerinin, yönetişiminin, insan kaynakları yönetiminin, bilgi teknolojileri ve dijitalleşme becerilerinin, uluslararasılaşma ve unicorn olma potansiyelinin incelenmesi için Genel Müdürlükçe görevlendirilen bilişim alt sektörlerinde gerekli kriter ve tecrübeye haiz E-Turquality Yönetim Danışmanlığı Şirketi tarafından ön inceleme çalışması yapılmaktadır.
 • Ön incelemenin yapılabilmesini teminen başvuru sahibince 2022 yılında geçerli olmak üzere KDV dahil 59.842 TL görevlendirilen danışmanlık şirketine ödenmektedir.
 • Ön değerlendirilme sonucunda başvurusu reddedilen şirketler, bildirim tarihinden itibaren en az 6 ay yeni başvuruda bulunamaz.

Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN