/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Ürünlerimiz

Süreç ve Performans Yönetimi

İş süreçleri yönetimini (BPM), bir organizasyonun tüm süreçlerinin modellendiği, kontrol edildiği ve izlendiği bir yol olarak tanımlayabiliriz. Kriz zamanlarında, proses maliyetlerini düşürülmek istendiğinde süreçlerin verimli ve etkin olduğundan emin olmak için kullanılabilecek etkili bir yöntemdir.

Ensemble’ın  amacı, kuruluşların süreçlerinin tanımlanması, tek bir ekranda görselleştirilmesi veri bazlı karar destek paneli oluşturulup sürekli iyileştirilerek KAİZEN yolculuğuna çıkılmasıdır. Ünlü yönetim bilimci PETER F. DRUCKER yönetemediğimiz süreci ölçemez ve iyileştiremezsiniz der. Ölçmenin en kolay yolu ise otomasyona sokarak bu verilerin anlamlı hale getirilmesini sağlamaktır. Günümüz bilgi teknoloji toplumunda, çok fazla veri üretiliyor ve bu verilerin oluşturduğu veri kirliliği yüzünden analiz edilmesi gereken veriye ulaşmakta zorluk çekiliyor. Adenyum olarak iş süreçleri otomasyonu yazılım çözümümüzle anlamlı verileri oluşturabilir ve izleyebilirsiniz. Uygulanabilir kurallar tanımlayarak süreçlerin kişi bağımsız hale getirebilir, kurum kültürünün oluşmasına da katkı sağlayabilirsiniz.

 

Süreç Hiyerarşisi

İş süreçlerinin yapısının belirlendiği ve seviyelerinin ortaya konulduğu ağaç biçimli listedir. En önemli özelliği süreçler arasındaki hiyerarşik ilişkilerin belli olmasıdır. Süreçlerin ana süreç, alt süreç, detay süreç şeklinde veya 1. seviye süreç, 2. seviye süreç gibi kırılımlandırılmasıyla elde edilir. İş Süreçleri Yönetimi’ne başlanırken kurumun süreç yapısı kurgulanmadan sonraki adımlara devam edilemez.

Süreç Bilgi Kartı

Süreçlerin yapısı ortaya konulduktan sonra her bir iş sürecinin amacı, kapsamı, girdisi, çıktısı, süreçte görev alan birimler, sürecin anahtar başarı göstergeleri, sürecin kaynakları, riskleri, kontrol noktaları, süreçle ilişkili dokümanlar gibi bir çok bileşenin bir araya getirilerek sürecin bir anlamda kimlik kartını oluşturan dokümandır.

Süreç Modelleme

İş Süreçleri Yönetimi’nin en önemli adımıdır. Süreçlerin nasıl yürütüldüğü, faaliyetler arasındaki sıraları ve birimler arasındaki ilişkileri gösteren diyagramlardır. Literatürde BPMN, Cross Functional, EPC gibi farklı süreç modelleme metotları bulunmakla beraber organizasyona özel süreç modelleme metodolojileri de kurgulanabilir. Süreç modelleri, bir sürecin nasıl yürüdüğünü veya yürümesi gerektiğini gösterir.

BPMN

Business Process Model and Notation ifadesinin kısaltması olan BPMN, standart bir süreç modelleme dilidir. XML tabanlı bir süreç modelleme dili olan BPMN formatı ile çizilmiş süreçler, bu notasyonu destekleyen herhangi bir uygulamaya aktarılarak görselleştirilebilmektedir. Bu da evrensel bir dil olmasının en büyük avantajıdır. BPMN’in güncel versiyonu 2.0.1’dir.

Performans Yönetimi

Sürecin tanımlanması ve modellenmesi aşamalarından sonra, sürecin verimliliğini ve başarısını da ölçmek ve izlemek gereklidir. Bunun için  metrik ya da gösterge adı verilen ölçütler kullanılmaktadır. Bu göstergeler, sürecin nasıl daha iyi iyileştirilebileceği yönünde de bilgi sağlarlar. Kalite, verimlilik, girdi, çıktı gibi farklı gösterge türleri bulunmakla beraber bu göstergelerin tamamı süreç hakkında bir fikir sunarlar. Göstergeler belirli periyotlarla izlenir, hedef ataması yapılır, dönemsel değerleri girilerek sonuçları raporlanır.

Adenyum Ensemble çözümü ile kurumunuzun süreçler için kritik gördüğünüz değerlerini izleyerek gerektiğinde verilere dayanarak doğru kararları hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Bu sayede sürekli değişen pazar ve çevresel koşullara karşı kurumunuza ilave bir dayanıklılık kazandırırsınız.


Fotoğraflar
Dokümanlar
Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN