/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Ürünlerimiz

CSP ile Geliştirilebilecek Örnek Süreçler
  1.  İK, LOJİSTİK ve FİNANS BÖLÜMLERİNDE POTANSİYEL OLARAK CSP'ye AKTARİLABİLİR FORM/SÜREÇLERİN LİSTESİ

 

1.1. IK SÜREÇLERİ

Performans Değerlendirme,

Ücret Değişiklik,

Yıllık Ücret Artışı,

Personel Terfi,

Personel Müracaat,

Personel Devam,

Avans Talep,

Doktor Vizite / Revir,

İş Kazası,

Yıllık İzin,

Mazeret İzin,

Seyahat Onay,

Fazla Mesai Kimlik Okutamama,

Araç Talep,

Kapı Çıkış,

Eleman Talep,

Adres Tespit,

Pasaport Bilgileri Güncelleme,

Ziyaretçi Takip,

İşgücü Talep,

Yayın Talep,

Çeşitli Anketler,

İşe Başlama,

Deneme Süresi Takip,

Stajyer Başvuru,

İlişki Kesme,

Yurtdışı/Yurtiçi Seyahat,

Rezervasyon(Otel, Uçak) Masraf Beyan

Görev Değişiklik,

Devamsızlık Bildirim,

Kaynak Kullanım,

Görevli Gönderme,

İç Yazışma,

Kredi Talep,

Evlenme/Ölüm/Çocuk Yardımı,

Araç Kiralama,

Personel Zimmet,

Çalışma İlkeleri,

Taşeron Eleman Takibi,

Öneri ve Takip Sistemi,

 

1.2. LOJİSTİK SÜREÇLERİ

Satın alma Talep,

Teklif Alma,

Teklif Değerlendirme,

Satın alma Sözleşme,

Satın alma Sipariş,

İlk Numune Kontrol,

Seri Sevkiyat Kontrol,

Mal/Hizmet Kalite Kontrol Mal/Hizmet Giriş ve Kabul,

Ambar Çıkış Talep,

Ambar Çıkış,

Mal Sevkiyat,

İrsaliye,

Demirbaş Sayım,

Sayım Düzeltme,

Tedarikçi Performans,

Stok Kodu Oluşturma,

Satın alma Platformu,

İmalatçı Yüzdesi Değişiklik Takibi,

Uçakla İkmal Onayı Alınması,

İhracat Sevkiyat Takibi,

Compound Sahasından Araç Teslim,

Nakliye Fiyat Listesinin Oluşturulması,

Yurtiçi Nakliye Takibi,

İmalatçıya Fason Parça Gönderme,

Özel Sebeple Süreli Fazla Alım Onayı,

Hurda Araç Onay,

1.3. FİNANS SÜREÇLERİ

Hesap Açma,

Hesap Kapama,

Yevmiye Fişi,

Ürün Maliyet,

Kasa Çıkış Emri,

Banka Ödeme Emri,

Nakit Akımı, Kar/Zarar,

Planlı Ödemeler,

Alacakların Takibi,

Vergi Ödeme,

Stopaj Ödeme,

SSK Ödeme,

Fatura Ödeme,

Masraf Ödeme,

Personel Bordro,

Lojistik Fatura Kontrol ve Giriş,

Onaylı Fatura Kontrol ve Giriş,

Sevkiyat Nakliyesi Faturaları Kontrolü ve Giriş,

İthalat Muhasebesi,

Malzeme Yönetimi,

Dönem Sonu Kapanış,

Mamul Stok Hareketleri Muhasebeleştirme,

Mamul Defterinin İşlenmesi,

Envanter İşlemleri,

Yatırım ve Sabit Kıymet Takibi,

Sigorta İşlemleri ve Takibi,

1.4. ÜRETİM SÜREÇLERİ

Ürün geliştirme

Yeni Ürün Fizibilite

Yeni Ürün Ar-ge

Ürün Yapılabilirlik

Üretim İş Emirleri

İlk Numune Takip

İplik Üretim

Ham Kumaş

Üretim Mamul

Üretim Off Standart İşlemleri

Kesimden kumaş işlemleri

Boyalı renk çalışması

İplik lot kontrol

Tire branding change

Araç hurda işlemleri

 

1.5. PAZARLAMA SATIŞ SÜREÇLERİ

Müşteri Ziyaret takibi

Satış Projeksiyonu

Müşteri Sipariş Emirleri

Numune Sevkiyat

Siparişlerin ERP ye aktarımı

ERP’de kesilen faturaların onayı

 

 


Yazdır  l 
Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN