/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ /

5S

5S Çalışma ortamının temiz, düzenli, yalın ve güvenli olmasını temin ederek bu şartların sürdürülebilir olmasını sağlayan sistemin adıdır. Japon üretim modelinin bir disiplinidir. 5S sistemi ile çalışan kuruluşların iş süreçlerinde daha az hata yaptıkları, iş kazalarının yok denecek kadar az olduğu, işletmede kullanılan araç gereç ve makinaların en verimli bir şekilde olması gereken ömürde işlevlerine devam ettikleri görülmektedir. 5S işletme kültürünü disipline eden ve iş yerinin daima temiz, düzenli kalmasını sağlayan iş ve malzeme kayıplarını minimize eden sistemin adıdır.

Toplam kalite ortamı oluşturmanın 5 adımıdır. Sıfır hata elde etmenin sırrıdır. Gerek özel, gerekse iş hayatımızda başarıya, mutluluğa giden yoldur. 5S; çalışma alanını temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için uygulanan bir kalite yönetim sistemidir. “S” ile başlayan 5 Japonca kelimenin baş harflerinin bir arada ifade edilmesi nedeniyle 5S adı ile bilinmektedir. Diğer bir tanımla, işletme ortamındaki düzen ve disiplinin sağlanması için uygulanan basit kurallar bütünüdür.

 

5S’in açılımı ise şöyledir;

1. Seiri Sınıflandırma/Ayıklama

2. Seiton Düzenleme/Yerleştirme

3. Seiso Temizlik

4. Seiketsu Standartlaştırma

5. Shitsuke Disiplin/Kuralların takibi, sürekliliğin sağlanması

5S, işletmelerdeki düzen ve disiplini sağlamak için kullanılan hem basit, hem de işletmenin en küçük ayrıntılarının denetimini sağlayan ve diğer iyileştirme çalışmalarının temelini oluşturan bir sistemdir. 5S sistemi işyerini organize ve standardize eden, sistematik bir yaklaşımdır. 5S güvenliğini arttırılmasına, iyileştirilmiş iş akışının sağlanmasına, daha iyi ürün kalitesinin elde edilmesine, stok savurganlığının önlenmesine ve çalışma alanımızdaki kontrol ettiklerimiz hakkındaki verimliğimizin artmasına yardımcı olur. 5S uygulaması ile birlikte, araç-gerecin, malzemenin ve insanların, çalışma ortamında, yepyeni bir yaklaşımla bir arada var olmaları gerektiğini anlayabiliriz. 5S Teknikleri uygulandığında normalden sapmaları, çok hızlı tespit etme yeteneğine kavuşabiliriz ve zaman içinde süreçlerimizdeki gelişmeler devamlılık kazanır. Görsel ve açık biçimde neyin normal olduğunu ortaya koyduğumuzda artık herkes anormal koşulları daha iyi saptayabilecek demektir.


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN