/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
DESTEKLER /
YATIRIM TEŞVİK /

YATIRIM TEŞVİK

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Sanayi Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda yer konularda avantajlar sağlar. Adenyum yatırım ve iş geliştirme ofisi ile tüm teşvik onay ve onay sonrasındaki takip işlemleri sizin adınıza yürütülür.

Yatırım Teşvik Belgesinden Kimler Faydalanabilir?

Yatırım teşvik belgesinden faydalanabilecek kişi ve kurumları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz;

 • Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği vb gibi kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Kooperatifler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, gerçek kişiler, iş ortaklıkları,
 • Dernek ve vakıflar,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Merkezi yurt dışında bulunan yabancı şirketlerin Türkiye’de bulunan şubeleri,
 • Yabancı kişi veya şirketlerin ülkemizde kurdukları şirketler,
 • Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak olan; %100 yabancı veya kısmen yabancı ortaklı şirketler.

 

DESTEK UNSURLARI

Teşvik Sistemi kapsamında destek unsurları aşağıda yer alan maddelerden oluşmaktadır.

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteğİ
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • KDV İadesi
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz veya Kâr Payı Desteği

 

 

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

 

DESTEK UNSURLARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

KDV İstisnası

X

X

X

Gümrük Vergisi

X

X

X

X

Vergi İndirimi

 

X

X

X

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

X

X

X

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği

 

X

X

X

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

X

X

X

X

KDV İadesi

 

 

 

X

Yatırım Yeri Tahsisi

 

X

X

X

Faiz veya Kâr Payı Desteği

 

X

X

X


BÖLGESEL TEŞVİK

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.

ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Belirli yatırım konularının 5. Bölge destekleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir.

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır.

 

1. BÖLGE

2. BÖLGE

3. BÖLGE

4.BÖLGE

5.BÖLGE

6.BÖLGE

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bitlis

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bingöl

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van

 

 

 

Rize

Yozgat

 

 

 

 

Sivas

 

 

 

Teşvik konusu olmadığı özel olarak belirtilen yatırım konuları arasında bulunmayan bütün sektörler teşvik kapsamındadır. Ancak en az;

 • 1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL
 • 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL 

asgari sabit yatırım şartı bulunmaktadır.

 

KDV İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

Gümrük Vergisi

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

Vergi İndirimi

Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.

Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteğİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir.

Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

KDV İadesi

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

Faiz veya Kâr Payı Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.

Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Tivaret ve Sanayi Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

 

Detaylar için Adenyum yatırım ve iş geliştirme ofisimize bekleriz.


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7