/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Haber

10 Yıl Vadeli 400 Milyon Kredi!
Orjinal Resim

10 Yıla Kadar Vadeli Yatırıma Destek Kredisi?

 

Kalkınma Yatırım Bankası olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 10 yıla kadar vadeli TL Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını %13.50 sabit faizli “Yatırıma Destek” TL kredisi ile öncelikli sektörleri cazip kredi koşulları ile desteklenecektir. İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk lirası ile sınırlanan krediden böylece olabildiğince çok firmanın yararlanması hedeflenmektedir. “Yatırıma Destek” TL kredisi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirmeye odaklanmaktadır.

 

Kredi TL olarak kullandırılacak olup “yatırımcıları” döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı TL güvencesinde ve sabit faizle korumak amaçlanmaktadır.

 

Kredi Koşulları Nedir?

 • 10 yıla kadar vadeli olabilecektir.
 • Kredi alt sınırı 20 milyon TL'dir.
 • Kredi TL olarak kullandırılacaktır.
 • Kredi, Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların finansmanında kullandırılacaktır.
 • Öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olacaktır.
 • Proje nakit ihtiyacına uygun olacak şekilde kredi vadesi içinde kalmak koşuluyla 24 aya kadar ödemesiz dönem imkanı sunulmaktadır.
 • Kredi, yatırım terminine bağlı olarak avans-hakediş usulü kullandırılacaktır.

 

Kredi için şartlar nelerdir?

Kredi talebinde bulunan firmaların kredi başvurularının kredi ön değerlendirmeye kabul edilebilmesi için; aşağıda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır:

 • Krediye uygunluk için aranan şart bir Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım yapılmasıdır. Kredi TL cinsi ve azami 10 yıl vadeli olarak kullanılacaktır.
 • Kredi kullanım süresince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yapılan düzenlemelere göre; bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince tahsil imkanı sınırlı kredi ve diğer alacak, tahsili şüpheli kredi ve diğer alacak, tasfiye olunacak alacak ve zarar niteliğindeki kredi ve diğer alacak olarak sınıflandırılan borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Son üç yıllık dönemde kaldırılmamış protestoları bulunmamalıdır.
 • Faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczi bulunmamalıdır.
 • Ödemelerini tatil etmemesi, konkordato talep etmişse bu talebin sonuçlanmasından itibaren en az bir yıl geçmiş olmalıdır.
 • İflas istenmemiş olmalı veya iflas erteleme durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Firmanın ve senette imzası bulunan yetkili temsilcilerinin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasakları bulunmamalıdır.
 • Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması, üzümden şarap imalatı, elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı, diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı, bira imalatı, malt imalatı ve tütün ürünleri imalatı olarak belirlenen sektörler imalat sanayii sektörleri kapsamının dışındadır.
 • Başvurular yatırıma ilişkin Yatırım Teşvik Belgesi bazında değerlendirilecek olup, Yatırım Teşvik Belgesinde kullanılabilir yabancı kaynak limiti olan firmalar başvurabilecektir.
 • Yatırım Teşvik Belgesinde yabancı kaynak tutarının yer alması halinde en çok belgede belirtilen yabancı kaynak tutarı kadar, Yatırım Teşvik Belgesinde özkaynak tutarının yer alması halinde ise toplam yatırım tutarından özkaynak tutarı düşülerek hesaplanacak tutar kadar kullandırım yapılabilecektir.
 • Yatırıma Destek Kredisi ile Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan sabit yatırım tutarından yüksek bir kredi tahsisi yapılamayacaktır.

 

Firma başına limit nedir?

 

 • Firma başına limit 400 mio TL’dir.

 

Krediye nasıl başvurulabilir?

 

 • Krediye, aşağıda yer alan Hemen Başvur bağlantısı tıklanarak başvuru gerçekleştirilebilir.

 

Kredinin teminat yapısı nasıl olacaktır?

 

 • Bu kredi kapsamındaki yatırımlar, kredi analiz ekiplerimiz tarafından değerlendirilecek ve yatırımın finansmanına ilişkin gerekli görülen teminatlar banka tarafından yatırımcılardan talep edilecektir.

 

Öncelikli sektörler/faaliyetler var mıdır? Nelerdir?

 

 • Ülkemizin dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımların finansmanı öncelikli olacaktır.
 • Birden fazla kredi başvurusu yapan firmaların/grupların yatırımları; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltma, ithal ikamesi yaratma, yerlileştirmeye katkıda bulunma, ihracatı artırma, yeni istihdam yaratma, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapma ana kriterleri dikkate alınarak önceliklendirilecektir.

 

Ücret ve Komisyonlar:

Komisyon (maktu):

 • 5 yıla kadar % 1
 • 5 - 10 yıl arası %2

Proje Değerlendirme Ücreti:

 • Proje Değerlendirme ücreti 25.000 Türk Lirası’dır. Kayıt ve başvurular ücretsiz olup, ön değerlendirme aşamasına geçen projelerden değerlendirme ücreti tahsil edilecektir.
 • Banka ilgili Proje Değerlendirme ve Komisyon ücretleri haricinde gerek görmesi durumunda masraf ve komisyon talep edebilecektir

 

Krediye ilişkin önemli notlar:

 • Bu kredi ile refinansman yapılamamaktadır.
 • Bu kredi işletme sermayesi ihtiyaçlarını kapsamamaktadır.
 • Krediye ilişkin diğer koşullar projenin gelir yaratma kabiliyeti ve nakit akışına göre belirlenecektir.
 • Kredi BSMV’ye tabidir.

 

Bu Teşvikten Faydalanmak

ve

Detaylı Bilgi için

Adenyum Teknoloji'ye Ulaşın!

 

0552 535 41 61

0262 341 51 50

 

Yorum Yaz  l 
Arşiv  l 
Yazdır  l 
#kredi #destek #teşvik #yatırım #kalkınma #yatırım #bankası
Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN