/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Haber

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Orjinal Resim

Destek Tutarı Üst Limiti:                 6.000.000 TL (Orta büyüklükteki işletmeler için)

Destek Tutarı Üst Limiti:                 1.500.000 TL (Küçük işletmeler için)

Destek Oranı:                                    % 75

Proje Uygulama Süresi:                  en az 8 ay, en fazla 24 ay

 

Hedef Sektör ve Sektöre Uygun Proje Konuları

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde;

Birinci Sektör ve Konular:

Sektörler:

 • 29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
 • 29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
 • 27.2 Akümülatör ve pil imalatı faaliyet gösteren işletmeler

Uygun Proje Konuları:

Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere;

 1. Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları
 2. Pil (batarya) teknolojisi
 3. Yakıt hücresi konusunda ve/veya konularında

İkinci Sektör ve Konular:

 Sektörler:

 • 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
 • 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
 • 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
 • 26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı (26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir.)

 faaliyet gösteren işletmeler.

 Uygun Proje Konuları:

 1. 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında başvurabilecektir.
 2. Başvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu” nun uyumlu olması gerekmektedir.
DESTEKLENECEK GİDER KALEMLERİ KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN DESTEKLENECEK ÜST LİMİT ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN DESTEKLENECEK ÜST LİMİT
Nitelikli Personel Giderleri 300.000 TL 500.000 TL
Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği 400.000 TL 2.000.000 TL
Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (Geri Ödemeli) 400.000 TL 3.000.000 TL
Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği 150.000 TL 200.000 TL
Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği 150.000 TL 200.000 TL
Diğer giderler desteği 100.000 TL 100.000 TL
1- Proje Danışmanlık desteği 40.000 TL 40.000 TL
2- Eğitim Desteği 40.000 TL 40.000 TL
3- Proje Tanıtım Desteği 30.000 TL 30.000 TL
4- Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 40.000 TL

40.000 TL

* Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı % 100 uygulanır.

Başvuru: KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecektir.

İrtibat: 0262 341 51 50 – 0262 341 47 15

Yorum Yaz  l 
Arşiv  l 
Yazdır  l 
#arge #ürge #kosgeb #devletdestekleri #hibe #adenyumteknoloji
Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7