/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Haber

TÜBİTAK 1702 Patent Lisans Çağrısı ile 3 Milyon Destek
Orjinal Resim

TÜBİTAK 1702 PATENT TABANLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEKLEME ÇAĞRISI AÇILDI

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkılmıştır.

 

Destek Üst Limit Tutarı:       3.000.000 TL

Destek Oranı:                        %75

Çağrının Açılması:                 22 Ocak 2021

Proje Süresi:                          En fazla 60 ay

Ön Kayıt İçin Son Tarih:       19 Nisan 2021

Proje başvurularının PRODİS

üzerinden alınması:              15 Mart 2021

Destek Başlangıç Tarihi:       1 Temmuz 2021

 

Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

1702 Patent Lisans –  2021 – 1 kodlu bu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir.

DESTEKLENECEK GİDER KALEMLERİ:

-          Müşteri kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve teknoloji sağlayıcı  kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine yönelik teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler destek kapsamında değerlendirilir.

-          Müşteri kuruluşun, transfer ettiği teknolojinin uygulamaya alınması için teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımları destek kapsamında değerlendirilir. Teknoloji sağlayıcının yükseköğretim kurumu veya araştırma altyapısı olması durumunda söz konusu hizmet alımı kısmen ya da tamamen bu kurumlarla ilişkili teknoloji transfer ofisinden yapılabilir.

1702 Patent Lisans –  2021 – 1 çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

  • * Temel destek oranı %25’tir.
  • * Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
  • * Müşteri Kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir.
  • * Proje kapsamındaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde Çağrı Duyurusu ekinde belirtilen eylem alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
  • * EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir.
  • * Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.
  • * Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır. Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek kapsamına alınan tutarın %25’ini geçemez.

 

TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı teknolojik Transfer Destekleme Projesi’nden 3.000.000TL’ye kadar destek almak için Adenyum’a danış !!

İrtibat: 0262 341 51 50 – 0262 341 47 15

 

Yorum Yaz  l 
Arşiv  l 
Yazdır  l 
Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7