/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Haber

2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Orjinal Resim

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2021 yılı Teknik Destek Programı’na başvurular başlamıştır.

 

 • Destek Tutarı Üst Limiti:                    100.000 TL
 • Destek Oranı:                                     %100
 • 1. Dönem Son Başvuru Tarihi:          26.02.2021
 • Proje Uygulama Süresi:                     6 ay

 

Program Öncelikleri

 

                                                                                                            Destek Tutarı Üst Limiti

1.Öncelik: Ürün, Üretim Yapısı ve İhracat                                                               100.000 TL

2.Öncelik: İnovasyon                                                                                                100.000 TL

3.Öncelik: Sanayide Dijital Dönüşüm                                                                      100.000 TL

4.Öncelik: Yeşil OSB                                                                                                100.000 TL

5.Öncelik: Aile Şirketleri ve Kooperatiflerde Kurumsallaşma - Sürdürülebilirlik      100.000 TL

6.Öncelik: Sonuç Odaklı Programlar                                                                          20.000 TL

7.Öncelik: Sonuç Odaklı Programlar dışında kalan konular                                     15.000 TL

 

 

Uygun Proje Konuları

 • Danışmanlık Sağlama
 • Program ve Proje Hazırlanmasına Katkı Sağlama
 • Geçici Uzman Personel Görevlendirme
 • Eğitim Verme

 

1. Öncelik: Ürün, Üretim Yapısı ve İhracat

  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Çalışma Programı içerisinde belirtilen öncelikler arasında bulunan:

 • Bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik (e-ticaret vb.) çalışmalar,
 • İhracatın geliştirilmesine yönelik (e-ihracat vb.) danışmanlık faaliyetleri,
 • Ürün uzayı çalışmaları,
 • Orta-yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha üst aşamalarına çıkılmasına doğrudan/dolaylı olarak katkı sağlayacak analiz ve raporlama çalışmaları

  (Firmalara yönelik çalışma ve faaliyetleri içeren başvurular en az 10 firmayı kapsayacak şekilde planlanmalıdır.)

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Sanayi ve / veya Ticaret Odaları
 • Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

 

2. Öncelik: İnovasyon

  Bölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesini amaçlayan,  özel sektörün niteliğinin geliştirilmesine yönelik, güçlü bir ihtiyaç analizi yapılmış, asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri.

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Sanayi ve / veya Ticaret Odaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

 

3. Öncelik: Sanayide Dijital Dönüşüm

  Özel sektörün dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının ve kapasitelerinin tespitine yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan (Dijital Check-Up) çalışmalar.

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Sanayi ve / veya Ticaret Odaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

 

4. Öncelik: Yeşil OSB

 Organize sanayi bölgeleri ve içerisinde yer alan firmaların Yeşil OSB çalışmaları kapsamına giren konulardaki potansiyelinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki konu başlıklarında araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetleri:

 • Endüstriyel Simbiyoz (Asgari 5 firma)
 • Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) - (Asgari 3 firma)
 • Enerji Verimliliği (Asgari 8 firma)
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı (Asgari 8 firma)

 

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Organize Sanayi Bölgeleri

 

5. Öncelik: Aile Şirketleri ve Kooperatiflerde Kurumsallaşma- Sürdürülebilirlik

 Bölgede faaliyet gösteren aile şirketlerinin ve üretici kooperatiflerinin kurumsallık ve sürdürülebilirlik seviyelerinin tespiti, karşılaşılan problemlerin ve ihtiyaçların analizi ve çözümüne yönelik danışmanlık hizmetleri, kapasite artırıcı eğitimler düzenlenmesi ve eylem planı, yol haritası, strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetlerini içeren, en az 10 firmayı/kooperatifi kapsayan çalışmalar.

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Sanayi ve / veya Ticaret Odaları (Kooperatifler ve Aile Şirketleri)
 • Organize Sanayi Bölgeleri (Aile Şirketleri)
 • Sanayici ve İş Adamları Dernekleri (Aile Şirketleri)
 • Tarım ve Ticaret İl Müdürlükleri (Kooperatifler)

 

6. Öncelik Sonuç Odaklı Programlar (SOP)

 2021 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacağı değerlendirilen alanlarda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

 • Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı
 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
 • Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri
 • Üniversiteler, meslek okulları araştırma enstitüleri
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri (İŞGEM)
 • Birlik ve kooperatifler

 

7. Öncelik: Sonuç Odaklı Programlar dışında kalan konularda;

 • Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek alanlarda kurumsal kapasitenin artırılması, program ve proje hazırlanması,
 • Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi

  amaçlarına yönelik danışmanlık faaliyetleri

 • Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda özel sektör veya kamu yatırımlarına yönelik ön fizibilite* çalışmaları

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri
 • Üniversiteler, meslek okulları araştırma enstitüleri
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri (İŞGEM)
 • Birlik ve kooperatifler

 

Başvuru Dönemi

Son Başvuru Tarihleri

   

1. Dönem: Ocak-Şubat

26 Şubat 2021

   

2. Dönem: Mart-Nisan

30 Nisan 2021

   

3. Dönem: Mayıs-Haziran

30 Haziran 2021

   

4. Dönem: Temmuz- Ağustos

31 Ağustos 2021

   

5. Dönem: Eylül-Ekim

28 Ekim 2021

   

6. Dönem: Kasım-Aralık

31 Aralık 2021

   

 

Detaylı bilgi için Adenyum Teknoloji Yatırım ve İş Geliştirme uzmanlarımızı arayabilirsiniz.

İrtibat: 0262 341 51 50 – 0262 341 47 15

Yorum Yaz  l 
Arşiv  l 
Yazdır  l 
doğu marmara kalkınma ajansı - 2021 yılı teknik destek programı - t.c. sanayi ve teknoloji bakanlığı
Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7