/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Haber

TÜBİTAK TEYDEB 1501 DESTEK PROGRAMI
Orjinal Resim

Programdan Yararlanma Şartları

Firma Ölçeği: KOBİ

Firma Türü: Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri

 

 • Proje Bütçesi: Sınırsız
 • Destek Oranı: %75 (Dönemsel Destek Oranı Uygulaması)

                                 Yerli malı makine/alet/yazılım için +%15

 • Proje süresi: En fazla 36 ay
 • Program Türü: Çağrılı, Yılda 2 kez
 • 1. Çağrı Açılışı: Ocak
 • 2. Çağrı Açılışı Temmuz

 

KOBİ’lerimizin TÜBİTAK TEYDEB 1501 Destek Programı’ndan yararlanması için Adenyum Teknoloji olarak size hizmet sunmaya hazırız !

 

TÜBİTAK TEYDEB 1501 Destek Programı ile uluslararası rekabet gücünüz ve ihracat kapasiteniz artacak, ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğiniz oluşacak, proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetleriniz desteklenecek, güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürün geliştirme kazanımı sağlayacak, üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliği kazanacaksınız.

 

 

Proje Kapsamında Desteklenecek Giderler;

 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Makine, alet, teçhizat ve yazılım giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Analiz giderleri
 • Hizmet ve malzeme giderleri

 

Proje Onaylanma Süreci

 • Proje başvuru dosyası hazırlanır ve PRODİS sistemi üzerinden başvuru yapılır.
 • Ön değerlendirmesi uygun bulunan projeler için Hakem Değerlendirmesi alınmak üzere firmaya ilgili konuda uzman akademisyen hakem ataması yapılır.
 • Hakem değerlendirme raporları kurula sevk edilir.
 • Rapor değerlendirmelerine göre 60 puan üzeri alan projeler değerlendirmeye alınır.
 • Projelerin puanı ve çağrı bütçesi dikkate alınarak projeler için nihai karar verilir.

 

Proje Değerlendirme Kriterleri

 

 • Projelerin, başvuru yapılan çağrıda yer alan öncelikli alan konularında Ar-Ge çalışmaları içermesi esastır.
 • Başvurulan projeler 3 boyutta değerlendirilir.

Ar-Ge Yönü:      Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

Yapılabilirlik:    Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu

Ticarileşme:      Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

 • Tamamlanmış Ar-Ge projesi olan, Ar-Ge altyapısı ve kültürü oluşmuş KOBİ’lerin başvuru yapması önerilir.
 • Proje başvurularında ekonomik etki, ticarileşme ve ürünleşme ön plana çıkacaktır. Dahası toplumsal etki de ön plana çıkmaktadır.

 

 

Proje Başvurularında Beklenen Hedefler

 • Yeni ürün geliştirilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

 

 

Daha detaylı bilgi için Adenyum Ar-Ge Teknoloji Ofisimizi ziyaret edebilir ya da Adenyum Ar-Ge Teknoloji Ofisi uzman ekiplerimizden bilgi alabilirsiniz.

İrtibat: 0262 341 47 15 – 0262 341 51 50

Yorum Yaz  l 
Arşiv  l 
Yazdır  l 
Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7