/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Haber

TÜBİTAK TEYDEB 1507 DESTEK PROGRAMI
Orjinal Resim

Programdan Yararlanma Şartları

Firma Ölçeği: KOBİ

Firma Türü: Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri

Başvuru Hakkı: İlk 5 proje (En az ikisi ortaklı başvuru)

 

 • Proje Bütçesi:   600.000 TL
 • Destek Oranı:    %75 (Dönemsel Destek Oranı Uygulaması)

 Yerli malı makine/alet/yazılım için +%15

 • Proje süresi: En fazla 18 ay
 • Program Türü: Çağrılı, Yılda 2 kez
 • 1. Çağrı Açılışı: Ocak
 • 2. Çağrı Açılışı: Temmuz

 

KOBİ’lerimizin TÜBİTAK TEYDEB 1507 Destek Programı’ndan yararlanması için Adenyum Teknoloji olarak size hizmet sunmaya hazırız !

 

TÜBİTAK TEYDEB 1507 Destek Programı ile rekabet gücünüz ve ihracat kapasiteniz artacak, ortak ya da tek başınıza sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğiniz oluşacak, proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetleriniz desteklenecek, Ar-Ge ve yenilik kültürünün yerleşmesi ve yaygınlaşması için katkıda bulunmuş olacaksınız.

 

 

Proje Kapsamında Desteklenecek Giderler;

 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Makine, alet, teçhizat ve yazılım giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Analiz giderleri
 • Hizmet ve malzeme giderleri

 

Proje Onaylanma Süreci

 • Proje başvuru dosyası hazırlanır ve PRODİS sistemi üzerinden başvuru yapılır.
 • Ön değerlendirmesi uygun bulunan projeler için Hakem Değerlendirmesi alınmak üzere firmaya ilgili konuda uzman akademisyen hakem ataması yapılır.
 • Hakem değerlendirme raporları kurula sevk edilir.
 • Rapor değerlendirmelerine göre 50 puan üzeri alan projeler değerlendirmeye alınır.
 • Projelerin puanı ve çağrı bütçesi dikkate alınarak projeler için nihai karar verilir.

 

Proje Değerlendirme Kriterleri

 

 • Projelerin, başvuru yapılan çağrıda yer alan öncelikli alan konularında Ar-Ge çalışmaları içermesi esastır.
 • Başvurulan projeler 3 boyutta değerlendirilir.

Ar-Ge Yönü: Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü.

Yapılabilirlik: Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu.

Ticarileşme: Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

 • Tamamlanmış Ar-Ge projesi olan, Ar-Ge altyapısı ve kültürü oluşmuş KOBİ’lerin başvuru yapması önerilir.
 • Proje başvurularında ekonomik etki, ticarileşme ve ürünleşme ön plana çıkacaktır. Dahası toplumsal etki de ön plana çıkmaktadır.

 

Proje Başvurularında Beklenen Hedefler

 

 • Yeni ürün geliştirilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

 

Daha detaylı bilgi için Adenyum Ar-Ge Teknoloji Ofisimizi ziyaret edebilir ya da Adenyum Ar-Ge Teknoloji Ofisi uzman ekiplerimizden bilgi alabilirsiniz.

İrtibat: 0262 341 47 15 – 0262 341 51 50

Yorum Yaz  l 
Arşiv  l 
Yazdır  l 
Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7