/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Destekler

ARGE MERKEZİ
Ar-Ge Merkezi

 

Şirketlerin Ar-Ge Merkezi statüsü hakkı kazanmaları; Prestij, markalaşma ve pazarlama gibi soyut faydalarının yanında şirket operasyonları için de çok ciddi bir finansal destek oluyor. Adenyum uzman ekiplerimizin rehberlik faaliyetleri ile yaklaşık 6 aylık bir süreçte gerekli şartları tamamlayan şirketler Arge Merkezi olma hakkına kavuşabiliyorlar

 

Ar-Ge Merkezi Faydaları;

 

1. Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ortalama 20 personelin çalıştığı bir Ar-Ge Merkezinde yıllık ortalama 2.000.000 TL personel (20X8000 bürütX12), 1.000.000 TL diğer Ar-Ge gideri (Seyahat,Alet Teçhizat, Yazılım, Hizmet, Danışmanlık, Malzeme, vs) olmak üzere toplam 3.000.000 olacağı düşünüldüğünde yıllık 600.000 TL vergi indirimi söz konusu olacaktır. Ayrıca devam eden yıllarda harcama arttıkça ek faydalar(bir önceki yıla göre artışın yarısı, vb) söz konusu olacaktır.

2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. (Yeni yürürlüğe alınan düzenlemede Doktora %95, Yüksek Lisans ve Lisans %90, Diğer %80) Lisans mezunu Ar-Ge personelinin ortalama maaşların 6.000 aralığında olduğu düşünerek Ekteki Excel tablosunda 6.000 TL alan bir lisans mezunu personel için hesaplama yapılmıştır. (Bir personel için yaklaşık kazancınız yıllık 20.860 TL)

3. Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ekteki Excel tablosunda 6.000 TL alan bir lisans mezunu personel için hesaplama yapılmıştır. (Bir personel için yaklaşık kazancınız yıllık 11.580 TL)

4. Damga Vergisi İstisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz. Ekteki Excel tablosunda 6.000 TL alan bir lisans mezunu personel için hesaplama yapılmıştır. (Bir personel için yaklaşık kazancınız yıllık 850 TL)

5. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi: Ar-Ge Merkezlerinde yapılan projeler için Sanayi Bakanlığından ilgili belge alınabilecektir. İlgili belge bilhassa ihale süreçlerinde faydalı olmaktadır, bilgi amaçlı bahsedilmiştir.

6. İstihdam Desteği: Ar-Ge Merkezi Personelinin %10’unu geçmemek şartı ile, Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

7. Diğer ek faydalar: Yabancı uzman istihdamı, Öğretim elemanı çalıştırma,vb.

8. Yazılımlara yönelik KDV istisnası

 

Özetle kişi başı yılık yaklaşık 33.300 TL X 20 = 666.000 TL yıllık ortalama kazanç söz konusudur. Vergi ve diğer kazançlar hesaba katılır ise toplamda yıllık 1.200.000 – 1.500.000 TL civarı ve üzeri fayda sağlanacaktır. Maaşların daha düşük, harcamaların daha az olması durumunda da faydanın az; maaşların yüksek, harcamaların ve kişi sayısının fazla olması durumunda faydanın da daha fazla olacağı dikkate alınmalıdır.

 

 

Ar-Ge Merkezi Şartları:

  • Ar-Ge Merkezinde araştırmacı ve teknisyen pozisyonunda görev alan en az 15 Ar-Ge çalışanı bulundurmak

  • Ar-Ge projelerinin bulunması

  • Ar-Ge merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir lokasyon içinde yer alması,

  • Ar-Ge personelinin Ar-Ge Merkezine turnike ve kameralı bir sistemde giriş çıkışları güvence altına alınması

  • Ar-Ge çalışmalarının ülkemiz içinde sürdürülmesi


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN