/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Destekler

TASARIM MERKEZİ
Tasarim Merkezi

Tasarım Merkezi Belgesinin prestij, markalaşma ve pazarlama gibi soyut faydalarının yanında kuruluşunuzun operasyonları için de çok ciddi bir finansal destek oluyor.

Tasarım Merkezi Faydaları;

 

1. Tasarım İndirimi: Tasarım merkezlerinde, gerçekleştirilen Tasarım ve yenilik harcamalarının tamamı ile Tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Tasarım ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ortalama 20 personelin çalıştığı bir Tasarım Merkezinde yıllık ortalama 2.000.000 TL personel (20X8000 bürütX12), 1.000.000 TL diğer Tasarım gideri (Seyahat,Alet Teçhizat, Yazılım, Hizmet, Danışmanlık, Malzeme, vs) olmak üzere toplam 3.000.000 olacağı düşünüldüğünde yıllık 600.000 TL vergi indirimi söz konusu olacaktır. Ayrıca devam eden yıllarda harcama arttıkça ek faydalar(bir önceki yıla göre artışın yarısı, vb) söz konusu olacaktır.

2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Tasarım merkezlerinde, yürütülen Tasarım ve yenilik projelerinde, çalışan Tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. (Yeni yürürlüğe alınan düzenlemede Doktora %95, Yüksek Lisans ve Lisans %90, Diğer %80) Lisans mezunu Tasarım personelinin ortalama maaşların 6.000 aralığında olduğu düşünerek Ekteki Excel tablosunda 6.000 TL alan bir lisans mezunu personel için hesaplama yapılmıştır. (Bir personel için yaklaşık kazancınız yıllık 20.860 TL)

3. Sigorta Primi Desteği: Tasarım merkezlerinde, çalışan Tasarım ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ekteki Excel tablosunda 6.000 TL alan bir lisans mezunu personel için hesaplama yapılmıştır. (Bir personel için yaklaşık kazancınız yıllık 11.580 TL)

4. Damga Vergisi İstisnası: Bu Kanun kapsamındaki her türlü Tasarım ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz. Ekteki Excel tablosunda 6.000 TL alan bir lisans mezunu personel için hesaplama yapılmıştır. (Bir personel için yaklaşık kazancınız yıllık 850 TL)

5. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi: Tasarım Merkezlerinde yapılan projeler için Sanayi Bakanlığından ilgili belge alınabilecektir. İlgili belge bilhassa ihale süreçlerinde faydalı olmaktadır, bilgi amaçlı bahsedilmiştir.

6. İstihdam Desteği: Tasarım Merkezi Personelinin %10’unu geçmemek şartı ile, Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Tasarım personeli istihdam eden Tasarım merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

7. Diğer ek faydalar: Yabancı uzman istihdamı, Öğretim elemanı çalıştırma,vb.

8. Yazılımlara yönelik KDV istisnası

 

Özetle kişi başı yılık yaklaşık 33.300 TL X 20 = 666.000 TL yıllık ortalama kazanç söz konusudur. Vergi ve diğer kazançlar hesaba katılır ise toplamda yıllık 1.200.000 – 1.500.000 TL civarı ve üzeri fayda sağlanacaktır. Maaşların daha düşük, harcamaların daha az olması durumunda da faydanın az; maaşların yüksek, harcamaların ve kişi sayısının fazla olması durumunda faydanın da daha fazla olacağı dikkate alınmalıdır.

 

 

Tasarım Merkezi Şartları:

  • Tasarım Merkezinde araştırmacı ve teknisyen pozisyonunda görev alan en az 10 Tasarım çalışanı bulundurmak

  • Tasarım projelerinin bulunması

  • Tasarım merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir lokasyon içinde yer alması,

  • Tasarım personelinin Tasarım Merkezine turnike ve kameralı bir sistemde giriş çıkışları güvence altına alınması

  • Tasarım çalışmalarının ülkemiz içinde sürdürülmesi

 


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN