/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Çözümlerimiz

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı kanun gereği artık kuruluşlar çalışan, müşteri ve tedarikçilerinin kişisel verilerini korumakla yükümdürler. Bizler Adenyum olarak bu kapsamda kanun esasları çerçevesinde kuruluşunuzdaki tüm yasal gerekliliklerin sağlanmasına yönelik danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir. Server ve gerekli bilişim altyapısı bulunmayan Kobilerimizin de bu kapsamda verilerinin sayısallaştırılmasına olanak sağlayarak Adenyum server ve bilişim altyapını kullanabilme imkanı tanıyoruz.


 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi


Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

 

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilme

 

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

 

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

  • Kişisel veri, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

 

  • Bireyin şahsi bilgileri, mesleki ve ailevi özelliklerine ilişkin bilgileri, diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli olan bilgileri, kişisel veri sayılır.

 

  • Gerçek bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her turlu bilginin kişisel veri olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLER İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZASI OLMAKSIZIN İŞLENEMEZ.

VERİ SORUMLUSU NEDİR?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

VERİ İŞLEYEN NEDİR?

Veri işleyen ise, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ NEDİR?

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.. Veri sorumlusu, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

AÇIK RIZA NEDİR?

Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan özgür irade açıklamasıdır.

-Belirli bir konuya ilişkin olması,            

- Rızanın  bilgilendirmeye dayanması,

-Özgür iradeyle açıklanması

Haklar ve Yükümlülükler

 

  • VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

  • İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
  1. Bilgi Edinme
  2. Zararın Giderilmesini İsteme
  3. Eksik veya Yanlışlığın Düzeltilmesi
  4. Verilerin Aktarıldığı 3.Kişileri Öğrenme
  5. Silinme veya Yok edilmeyi Talep Etme

 


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN