/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Haber

Dernekler Proje Desteği 2021
Orjinal Resim

Dernekler Proje Desteği 2021 Çağrısı İlan Edildi!

 

Destek Oranı:                                   %100

Başvuru Başlangıç Tarihi:             1 Mart

 

Desteği Amacı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü; kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması, toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar aracılığıyla çözüm üretilmesi gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlük, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım etmektedir.

 

Kimler Başvurabilir?

04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar başvuru yapabilir.

 

Başvuru Yapacak Olan Dernekte Aranan Şartlar

 • 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması,
 • Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış veya konusu suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmamış olması,
 • Derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş olması,
 • Tüzüğünde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması,
 • Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması gerekir.
 • Mevcut yöneticilerinin dernek iş ve işlemlerinden herhangi bir adli ceza alıp almadığı, Yönerge kapsamında daha önce alınan yardımların amacına ve mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığı, projenin yürütülmesini etkileyebilecek hususlar da değerlendirmede dikkate alınabilir.

 

Proje Konuları İle İlgili Genel Kriterler

 • Kamu yararına ilişkin olması
 • Derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi
 • Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması
 • Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması

 

 

 

Desteklenecek Proje Konuları:

 • Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması
 • İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması
 • Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi
 • Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi
 • Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele
 • Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması
 • Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi
 • Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi
 • Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi
 • Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası
 • İstihdamın arttırılması
 • Göç ve uyum
 •  Sosyal girişimcilik
 • Gönüllülük
 • Afet bilinci

Bakanlıkça yapılacak yardım çerçevesinde kabul edilebilecek uygun maliyetler aşağıdaki harcama kalemlerinden oluşur:

 • Proje kapsamında eğitim, danışmanlık ve benzeri hususlar için yapılacak giderler
 • Proje için gerekli olan demirbaş satın alma ve kiralama giderleri
 • Sarf ve temrinlik malzeme giderleri
 • Basım, yayın, etkinlik organizasyonu giderleri
 • Görünürlük ve tanıtım giderleri
 • Proje kapsamında çalışan personel giderleri
 • Proje için gerekli olan bakım, onarım ile elektrik, su, yakıt ve iletişim gibi cari giderler
 • Proje için gerekli olan ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri

 

Daha detaylı bilgi için Adenyum Teknoloji Yatırım ve İş Geliştirme uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

İrtibat: 0262 341 51 50 – 0262 341 47 15

Yorum Yaz  l 
Arşiv  l 
Yazdır  l 
#içişleribakanlığı #adenyumteknoloji #derneklerprojedesteği #devletdesteği #bakanlık #hibe #yatırım
Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7