/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Destekler

Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetlerine Yönelik Destekler

•Tescil ve Koruma Desteği

•Pazara Giriş Belgeleri Desteği

•Acente Komisyon Desteği

•Birim Desteği

•Korsanla Mücadele Giderleri Desteği

•Dublaj veya Altyazı Giderleri Desteği

•Film Platosu ve Stüdyosu Kullanım Giderleri Desteği

•Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

•Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

•Ürün Yerleştirme Desteği

 

Tescil ve Koruma Desteği

•Yararlanıcıların ürünlerinin, hizmetlerinin veya yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

•Bu destek kapsamında ürünün/hizmetin ve markanın yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, markanın ilgili ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğinin tespiti amacıyla yapılan araştırma/inceleme ve tescil yenileme giderleri desteklenir.

•Yurt dışında tescilli olan markanın yalnızca yurt dışında korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık ve diğer yasal giderler yıllık en fazla 60.000 TL tutarında desteklenir.

 

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

•Yararlanıcıların bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

•Bu destek kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

            -Müracaat ve doküman inceleme giderleri,

            -Belge kullanım ücretleri,

            -Gözetim giderleri,

            -Zorunlu kayıt ücretleri,

            -İzin, sertifika veya sınıflandırma belgesi giderleri,

            -Yenileme giderleri

 

Acente Komisyon Desteği

•Yararlanıcıların film sektöründeki yapımlarının yurt dışında satışına ve dağıtımına ilişkin acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

 

Birim Desteği

•Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

•Brüt kira gideri kapsamında, birime ilişkin vergi/resim/harç dahil olmak üzere alan kirasına yönelik harcamalar desteklenir. Kiralama hizmetinin paylaşımlı ofis hizmeti sunan bir şirketten alınması durumunda, ofis kullanımına yönelik harcamalar brüt kira gideri kapsamında değerlendirilir.

•Yararlanıcı tarafından doğrudan ya da yurt dışında faaliyet gösteren şirketi tarafından açılan birimlerin bu destek unsurundan yararlanabilmesi için Türkiye’deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olması gerekir.

•Birime ilişkin kira harcamalarının desteklenmesi için kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

 

Korsanla Mücadele Giderleri Desteği

•Yurt dışında gösterimi yapılan filmlerin fikri mülkiyet haklarına sahip veya bu hakların kullanımı için yetkilendirilmiş yapımcı veya dağıtımcı şirketlerin korsanla mücadele kapsamındaki koruma giderleri en fazla 5 yıl boyunca yıllık en fazla 3 film için %50 oranında ve film başına en fazla 240.000 TL tutarında karşılanır.

•Animasyon filmleri için belirtilen destek %60 oranında uygulanır.

•Korsanla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen giderlerden sadece yurt dışına yönelik olan ve yabancı dildeki koruma faaliyetlerine dair giderler destek kapsamındadır.

•Çok bölümlü filmlerde her sezon tek bir film; 30 bölümü aşan sezonlarda ise her 30 bölüm tek bir film olarak değerlendirilir

 

Dublaj veya Altyazı Giderleri Desteği

•Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketlerin bir filmin yurt dışında pazarlanmasına ilişkin dublaj veya altyazı giderleri en fazla 5 yıl boyunca yıllık en fazla 2 film ve film başına en fazla 8 yabancı dil içim %50 oranında ve yabancı dil başına en fazla 240.000 TL tutarında desteklenir.

•Dublaj ve altyazı giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde de söz konusu giderler aynı oran ve tutarda desteklenir.

•Animasyon filmleri ile Türkiye'nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için belirtilen destek %60 oranında uygulanır.

•Bir film, aynı dilde sadece bir kez dublaj veya altyazı desteğinden yararlandırılır. Bir yabancı dilin lehçeleri farklı bir dil olarak değerlendirilir.

 

Film Platosu ve Stüdyosu Kullanım Giderleri Desteği

•Türkiye'de çekilen veya üretilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyosu kirasına ilişkin kira giderleri %20 oranında ve film başına 2.400.000 TL tutarında ödenir.

•Belirtilen destek ödemesi doğrudan film platosu/stüdyosu işleten Türkiye'de yerleşik şirkete yapılır.

•Ortak yapımlar destek kapsamında değerlendirilmez.

 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

•Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve yıllık en fazla 4.800.000 TL tutarında desteklenir.

•Katalog, afiş, broşür, el ilanı gibi basılı tanıtım malzemeleri ile eşantiyon malzemelerinin müstakil olarak desteklenmesine ilişkin başvurular, malzemenin kullanıldığı etkinliğe ilişkin bilgi ve görsel örneklerin sunulması koşuluyla değerlendirilir. Eşantiyon malzemelerine ilişkin giderler etkinlik başına en fazla 25.000 TL tutarında desteklenir.

•Sosyal medya tasarımı, bakımı, güncellemesine ilişkin giderler aylık en fazla 3.600 TL tutarında desteklenir.

 

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

•Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde en fazla 3 yurt dışı prestijli etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 360.000 TL tutarında desteklenir.

 

Ürün Yerleştirme Desteği

•Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program format' ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

•Yararlanıcıların ürün yerleştirme giderlerinin desteklenebilmesi için harcama yapılmadan önce “Ürün Yerleştirme Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri” ile ön onay başvurusu yapılır. Ön onay verilmeyen ürün yerleştirme giderleri desteklenmez.

•Yapılan ürün yerleştirme faaliyeti ile doğru hedef kitleye yeterince ulaşılması, uygun bir yapımın/dijital oyunun seçilmesi ve tanıtım/pazarlama amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanılması açısından esastır.

 

Detaylı Bilgi için Adenyum ile İletişime Geçin!

0262 341 51 50

 

 


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN